Willibrord, “apostel der Nederlanden”

Thema-avond Raad van Kerken op maandag 8 november. Onze gast is een kenner van het werk van Willibrord en tevens een oud-Oosterhouter, dr. Arnold Smeets, verbonden aan de Tilburg University. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het kerkelijk centrum de Beuk aan de Rulstraat (bijdrage € 5,-).

De schaduw van Willibrord. Een katholieke en oecumenische inspiratie.

Op 7 november wordt de feestdag van de heilige Willibrord gevierd. Hij wordt vereerd als apostel van de Lage Landen. Utrecht, zijn bisschopsstad, was toentertijd wat tegenwoordig een pioniersplek genoemd zou worden.

In 2018 verscheen onder de titel ‘Willibrord door de eeuwen’ een bundel waarin zowel katholieke, als oud-katholieke en protestantse auteurs schrijven over Willibrord als bron van inspiratie. Het gaat in de bundel ook om de vraag of Willibrord een verbindende figuur is, tussen mensen en tussen geloofstradities. De ondertitel van de bundel, Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen, geeft aan dat het niet altijd een vanzelfsprekendheid was.

In zijn lezing vertelt dr. Arnold Smeets over de missie van Willibrord en over het oecumenische initiatief waar de bundel Willibrord door de eeuwen de vrucht van was.

Dr. Arnold Smeets is coördinator postacademisch onderwijs en kennisvalorisatie van de Tilburg School of Catholic Theology. Hij studeerde theologie en groeide op in Oosterhout.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.