Kanselbericht

Nieuwe tijden van vieren op zondag m.i.v. 1 november
Door de inzet van pastorale beroepskrachten, emeriti en gekwalificeerde vrijwilligers konden de zondagsvieringen op, voor de gemeenschap zo gunstig mogelijke tijden, plaatsvinden. De priester uit het team is de aangewezen voorganger voor de Eucharistie in de Basiliek. Omdat deze viering steeds om 10.00 uur is, kan de priester op zondag niet elders in de parochie voorgaan.
Het is goed om te weten dat er daarnaast een denken en aanvoelen is ontstaan over de zondagse samenkomst, dat zich meer richt op het uitgangspunt van de Eucharistie als bron en hoogtepunt van en voor de geloofsgemeenschap en heel het christelijk leven. Nu nog kunnen we een beroep doen op emeriti-priesters, maar dit zal op termijn een kwetsbare constructie zijn.
Om de Eucharistie op zondag in alle parochiekerken te kunnen vieren hebben het pastoraal team en het bestuur na goed overleg met de betrokken parochiekernen besloten om na de komst van de nieuwe pastoor, de tijden van de zondagsviering in Basiliek St. Jan en de H. Marcoen in Dorst aan te passen. Met ingang van 1 november zijn de aanvangstijden van de viering op zondag als volgt:

Basiliek St. Jan                11.00 uur
Marcoen, Dorst              09.30 uur
Verrijzenis                       09.30 uur

Zo kan de priester naast de Basiliek ook in een andere kerk van de parochie in de Eucharistie voorgaan. De viering op zaterdagavond in de H. Johannes de Doper in Oosteind blijft 19.00 uur, zodat parochianen die op zondag niet kunnen, op zaterdagavond in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan de Eucharistie.

Installatie pastoor Jochem van Velthoven
Op zondag 24 oktober wordt Jochem van Velthoven geïnstalleerd als pastoor van de H. Catharinaparochie. U bent van harte welkom bij de plechtige Eucharistieviering in de Basiliek om 10.00 uur. Na de viering is er gelegenheid voor een korte kennismaking, met inachtneming van de Covid-maatregelen. Met de komst van de nieuwe pastoor legt Vincent Schoenmakers zijn tijdelijk voorzitterschap van het bestuur van de parochie neer. De parochie is hem hiervoor veel dank verschuldigd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.