Warm afscheid pastoor Han Akkermans

Foto: Ien Backhuijs

In een goedgevulde basiliek aan de Markt in Oosterhout nam Han Akkermans zondag 19 september afscheid als pastoor van de H. Catharinaparochie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Verwijzend naar de evangelietekst met de woorden van Jezus “Wie de grootste onder u wil zijn, moet dienaar zijn”, beschreef hij zijn pastoorschap als dienstbaar leiderschap. Ook de kloosterregel van de heilige Benedictus schrijft erover. “De taak van de abt (en de pastoor!) is om zielen te leiden en dienstbaar te zijn aan de gesteltenis van velen. Dat betekent, de een met milde goedheid tegemoet treden, een ander terechtwijzen, weer een ander met overredingskracht ..”. De voldoening, zo vertelde Akkermans in zijn preek, zit in het geven, in het dienstbaar zijn zelf. Dat stemt tot dankbaarheid. Vice-voorzitter van de parochie Gerard Peeters roemde de vertrekkend pastoor om zijn inspirerende geloofswoorden en zijn vele pastorale contacten met de parochianen met hun verschillende achtergronden en afkomst.

Foto: Ine Backhuijs

Zijn veeltaligheid was daarbij altijd een pré. Han Akkermans blijft verbonden aan de parochie als priester-assistent en als ambassadeur van een sport- en vormingsproject in het vluchtelingenkamp Nakivale in Oeganda. Jochem van Velthoven, priester van het bisdom Breda zal zijn opvolger zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.