“Mag het ietsje meer Israël zijn ….”

In de afgelopen zomer verscheen een boeiend boek over Maria, van de hand van een Christelijk Gereformeerde hoogleraar, Arnold Huijgen: Maria, icoon van genade, uitgave Kok/ Boekencentrum. 

Foto: Huijgen, Maria icoon van genade

Een belangrijk aspect daarin is het accent: Maria, een Joods meisje. Daarmee wordt onderstreept de belangrijke betekenis van het Oude Testament bij een goed verstaan van het Nieuwe. In de kerken is de betekenis van deze invalshoek in de beginjaren van deze 21e eeuw gaandeweg minder geworden: de psalm van de zondag als uitdrukking van onze oorsprongsverbondenheid met het geloof van Israël, niet te verwarren met de huidige Israëlische politiek, is in de Protestantse kerken aan het verdwijnen, de lezing van het Oude Testament is in de Catholica nauwelijks thema van de preek en hoe vullen we de Israël-zondag in? op de 1e zondag van de maand oktober. Kritische noten worden gekraakt in het boek van Huijgen over Maria: “Antisemitisme groeit waar de Joodsheid van Maria en Jezus wordt verwaarloosd. Helaas neemt antisemitisme in Europa weer toe.” Een goede reden om in de brede oecumene na te denken over de betekenis van Israël voor het geloof in de christelijke gemeente. De Protestantse kerk belijdt in haar kerkorde onopgeefbaar verbonden te zijn met het volk van Israël. Wat betekent dat voor ons? Is dat nou echt nodig? En de christelijke Palestijnen dan? Vragen te over. Het onderlinge gesprek mogen we niet uit de weg gaan. De PKN heeft een gespreksnotitie uitgegeven onder de titel ”Onopgeefbaar verbonden”. In 3 ontmoetingen willen we lezenderwijs in gesprek gaan aan de hand van deze notitie. Een leesgroep. De deelnemers ontvangen een gratis ex. van deze notitie. Hieronder volgen de data van de ontmoetingen die plaatsvinden in het kerkelijk centrum de Beuk op maandagmiddagen van 14.30 uur tot 16.00 uur. 

Drie ontmoetingen “Leesgroep Kerk en Israël” 
25 oktober: volk – land 
29 november: Messias/Christus – schuld en hoop 
31 januari: Bijbel en verbond – antisemitisme 
 
Opgave bij ds. Siets Nieuwenhuizen; telefoon: 0162 454173; e-mail: si.nieuwenhuizen@planet.nl   

Ik hoop op voldoende deelname.  

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.