Kanselbericht H. Catharinaparochie

Geachte parochianen,

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen.

Eind april hebben we u laten weten dat pastoor Han Akkermans met ingang van 29 mei de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Pastoor Akkermans heeft de bisschop gevraagd om met ingang van die datum zijn pastoorschap van de parochie te mogen neerleggen. Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd en pastoor Han Akkermans eervol ontslag verleend. De bisschop heeft onze pastoor bedankt voor zijn grote inzet in onze parochie.

U weet dat Jochem van Velthoven per 20 oktober 2021 de nieuwe pastoor wordt van onze parochie. Om te voorzien in het pastoorschap van onze parochie in de periode van het emeritaat van pastoor Akkermans tot de komst van pastoor Van Velthoven heeft bisschop Liesen aan Vincent Schoenmakers gevraagd de waarnemend pastoor te worden van onze parochie. Vincent Schoenmakers heeft daarmee ingestemd. Daarop heeft bisschop Liesen hem met ingang van 29 mei benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Catharinaparochie.

Vincent Schoenmakers is oud vicaris-generaal van het bisdom Breda en kent onze parochie goed. Parochiebestuur en pastoraal team zijn blij dat hij de komende maanden de bestuurlijke en pastorale eindverantwoordelijkheid voor de parochie wil dragen.

We willen u ook informeren over de gezondheid van pastoor Akkermans. U weet dat hij zich zes weken geleden moest ziekmelden. Inmiddels herstelt hij goed. De komende maand juni zal hij het nog rustig aan doen, en daarna zal hij regelmatig op zondag de eucharistie vieren in onze parochie. Pastoor Akkermans heeft aangegeven de komende jaren graag als priester-assistent actief te blijven in onze parochie. Wij zijn hem daar dankbaar voor.

We hopen in september aandacht te kunnen geven aan het emeritaat van pastoor Akkermans en hem te bedanken voor zijn inzet als pastoor in onze parochie. Zodra datum en tijdstip daarvoor bepaald zijn laten we u dat weten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.