Heropening De Vinder

Vanaf 3 juni starten we in De Vinder opnieuw met de vieringen op donderdagavond. Informatie over deze vieringen volgt nog.

Foto: Kerkfotografie

Na afloop van de vieringen kan er – als dat dan is toegestaan – zoals voorheen koffie en thee gedronken worden, zodat we weer wat meer contact hebben met elkaar.

Voor deze vieringen is het noodzakelijk te reserveren via het telefoonnummer van De Vinder: 0162-470954. Er mogen maximaal 15 bezoekers per viering aanwezig zijn. Registratie is verplicht.

Tijdens de vieringen mag er nog niet gezongen worden. Zodra dat weer mag zullen wij u daarover berichten. Dit betekent ook dat de koorrepetities nog niet opgestart kunnen worden.

Met de vrijwilligers van het Inloophuis wordt binnenkort overleg gevoerd over de organisatie van de inloopochtenden. Voornemen is om die 31 mei opnieuw op te gaan starten op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur. Ook hier mogen niet meer dan 15 bezoekers aanwezig zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.