Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april

De Nederlandse bisschoppen hebben het toegestane aantal aanwezigen bij vieringen enigszins verruimd. In kerken met meer dan driehonderd zitplaatsen mag voortaan tien procent van de plaatsen bezet zijn. Dit betekent dat er in de Basiliek St. Jan nu 45 plaatsen beschikbaar zijn, in de H. Marcoen 32 in Dorst en in de H. Johannes de Doperkerk in Oosteind 35. Het maximum in de Verrijzenis blijft 30.

De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen. Zij benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.