Thema-avond Raad van Kerken

U kunt maandag 20 september a.s. vast noteren voor de Vredeslezing in de komende Vredesweek van 19 tot 26 september met het thema: Inclusief samenleven”. De lezing wordt verzorgd door de, voor velen bekende,
ds. Ineke Bakker. Zij was in het verleden algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken en nu betrokken bij het vredeswerk van PAX.
De dan geldende Corona-regels worden in acht genomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.