Maria in de rook!

Dinsdagmorgen 23 februari werd de parochiekerncommissie (PKC) van de Antoniuskern opgeschrikt door de melding dat er brand was geweest in de Mariakapel. Medewerkers van het speelgoedmuseum, dat tijdelijk een ruimte huurt in het kerkgebouw, waren aan het werk en roken een brandgeur.

Foto: Diana Nieuwold

Bij nader onderzoek bleek een stuk oasis – een soort schuimrubber, op het altaar voor Maria –, vlam te hebben gevat. Waarschijnlijk was daar een kaars op gevallen. De vlammen waren behoorlijk hoog.

De heer Luc Schultinge van het Speelgoedmuseum bezat de tegenwoordigheid van geest om met een deurmatje de grootste vlammen te doven, door deze met de mat uit te slaan. Omdat hij al bekend was met de kerk wist hij waar hij snel water en een emmer kon vinden om de nog smeulende blok oasis helemaal te doven. Er hing een verstikkende rook in de kapel en er was veel neerslag van roet en gesmolten oasis.

De kapel wordt normaal erg veel gebruikt en nu vanwege corona nog meer. Ook worden er momenteel wekelijks door een stille Maria-aanbidder, mooie verse bloemen buiten voor de kapel neergezet als deze nog gesloten is.

Inmiddels is de kapel goed en grondig schoongemaakt en staat Maria weer in volle glorie tussen de bloemen.

De PKC heeft, op een later moment, Luc nogmaals bedankt voor zijn snelle en kordate optreden en dat met een mooi boeket bloemen onderstreept.

Gelukkig is de brand in de kiem gesmoord en zijn kapel en kerk behouden en gespaard gebleven.

Theo Michielsen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.