Wereldgebedsdag 2021

Op vrijdag 5 maart om 19.30 uur is de jaarlijkse oecumenische wereldgebedsdag. Vorig jaar maakten we een eerste bescheiden doorstart vanuit de Vredeskerk. Dit keer komen we (zo mogelijk) weer bij elkaar in de Vredeskerk of anders wordt de viering uitgezonden, zoals de zondagse diensten.

Pastor Nelly van der Made-Kortsmit zal met leden van ons comité de viering leiden. Jan-Sjoerd van der Vaart bespeelt het orgel en Henk (lid van de plaatselijke Raad van Kerken) en Linda van As verzorgen de zang. Het beam-team van de Vredeskerk verzorgt de beeldweergave. 

Dit keer hebben vrouwen uit Vanuatu bouwstenen geleverd voor de liturgie. Vanuatu zal bij de meeste mensen onbekend in de oren klinken. Vanuatu is een Y-vormige tropische archipel, gelegen in de Stille Zuidzee met meer dan 80 (!) eilanden, waarvan 65 bewoond. 

Het is een prachtig land met veel eilanden en mensen met veel etnische groepen en talen. De bossen zitten vol met prachtige vogels, flora en fauna en spectaculaire watervallen. De eilanden zijn ook kwetsbaar. Er zijn zeven actieve vulkanen verspreid over de eilanden. 

De inwoners staan bekend als Ni-Vanuatu, meestal van Melanesische afkomst. Het christendom is de belangrijkste godsdienst in Vanuatu, met verschillende kerkgenootschappen. Daarvan is de Presbyteriaanse Kerk de grootste, naast de Rooms-Katholieke en Anglicaanse Kerk. Vanuit Matth. 7, 24-27 is “ROTSVAST” het thema van de gebedsviering.     

Het jaarlijks terugkerende slotlied op de melodie van gezang 248 uit het Liedboek 2013 luidt: 

Een roep, een stem in vele talen 
klimt van de mens tot U, de Heer, 
een bidden dat zich blijft herhalen 
daar waar het dag wordt telkens weer.  

We hopen dat velen in de H. Catharina-parochie en de Protestantse gemeente Oosterhout zich verbonden weten met de viering op Wereldgebedsdag 2021 op vrijdag 5 maart a.s. om 19.30 uur in de Vredeskerk. 

Comité Wereldgebedsdag Oosterhout 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.