Bezinning voor jong en oud tijdens Vastentijd

Op weg naar Pasen! Is een veertigdagenboekje, bedoeld voor kinderen van 7-11 jaar en biedt concrete manieren aan om de vastentijd te beleven. Jongere kinderen hebben wat hulp nodig van hun ouders of grote broer of zus.
Het is te downloaden via https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/veertigdagen-op-weg-naar-pasen.
Om ook de ouders handreikingen te bieden om de veertigdagentijd meer intens te beleven is er aanbod via

of

  • De reeks Dagelijks Woord 2021 van de Katholieke Bijbelstichting samengesteld door mgr. Liesen en Diaken V. de Haas.

Deel II loopt van Aswoensdag tot en met Pinksteren, met voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed. Dit kan worden besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl). Zie https://rkbijbel.nl/kbs/content/1874;

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.