Bisschoppelijke Vastenactie voor Congo 2021

We gaan het derde jaar in waarin onze actie voor Centre Simama in Congo. Voor de derde en laatste keer ondersteunt de Bisschoppelijke Vasten Actie ons project de medische en educatieve programma’s voor mensen met een handicap in Kasangani en omgeving met 50% van de opbrengst van de actie.

Direct nadat ik in oktober 2018 voor de eerste keer naar Kisangani vertrokken was om daar kennis te maken met de afdeling fysiotherapie van het Centre Simama, maakte de afdeling Caritas van de H. Catharinaparochie te Oosterhout er serieus werk van om dit project als eigen doel te kiezen voor de jaarlijkse vastenactie. Dat heeft tot een bijzonder prettige samenwerking geleid met de Congolese broeders. Zo kunnen wij met een substantiële financiële steun aan de ontwikkeling van het centrum bijdragen. De steun zowel met materialen als op gebied van kennisoverdracht, wordt bijzonder gewaardeerd. Ook nu weer – sneeuw, ijs en corona dienende – is de werkgroep “Vastenactie” aan de slag gegaan om 2021 het Centre Simama een riem onder het hart te steken.

Het is erg prettig dat we nu in deze coronatijd toch via mail en WhatsApp in contact kunnen blijven met de Congolese broeders.  Alles lijkt goed te gaan in het Centrum, behalve dat de plaatselijke bevolking steeds meer van haar koopkracht verliest door de gevolgen van COVID-19. Hierdoor wordt er minder gebruik gemaakt van de diensten die het revalidatiecentrum aanbiedt aan de lokale bevolking. De scholen zijn al een paar weken gesloten en de economische activiteit is afgenomen.

Zij schrijven het volgende: Wij zijn bezig met de voltooiing van de renovatie van het ziekenhuisgebouw en de werkzaamheden vorderen zeer goed. Zo kunnen we patiënten onder de juiste omstandigheden opnemen en iets meer verdienen aan de inkomsten van het ziekenhuis.
Onlangs hebben wij onze vestiging Monzoto in Basoko bezocht. Dat ligt 300 km van Kisangani. Hier hebben we de reële behoeften van gehandicapten goed in kaart kunnen brengen. We gaan de Congo rivier op met een boomstamkano die uitgerust is met een buitenboordmotor. Wij denken aan de aankoop van een grote prauw om de activiteiten van de mobiele klinieken tussen Kisangani en Basoko sneller en beter te kunnen organiseren.
Hierbij gaat het hoofdzakelijk om het opzetten van een nieuwe fysiotherapie-eenheid, de energievoorziening van het medisch gebouw en het renoveren van kleinere gebouwen. Verder is het de bedoeling om de kliniek van de nodige verbruiksgoederen te voorzien, materiaal voor heropvoeding aan te leveren en de lokale gemeenschappen sensibiliseren om gehandicapten kinderen en volwassenen een volwaardige plaats in de samenleving te geven.

Mede dankzij de steun van onze Hollandse vrienden kunnen wij, in verhouding tot de middelen die wij mogen ontvangen, nu doeltreffende oplossingen aandragen.

Henny Hoedemaker

Binnenkort wordt er een flyer van de Vastenactie verspreid. U kunt de flyer nu al bekijken via deze link..

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.