Actie Kerkbalans 2021

Op 16 januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Het bestuur en pastoraal team van de H. Catharinaparochie doen dan een beroep op parochianen en op andere mensen die de kerk een warm hart toedragen. Afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die het geloof in de Blijde Boodschap wil vieren en beleven en van daaruit omziet naar elkaar en de zwakkeren in de samenleving. De parochie verbindt mensen, vooral ook in coronatijd. Met behulp van filmpjes, (digitale) brieven, livestream van vieringen, online verdiepende geloofsgesprekken van “Leerling zijn van Jezus” en Alpha online kunnen we dit alles gestalte geven. Ook kinderen konden genieten van de VinderVakantiedagen en niet te vergeten de Kerstspeurtocht. De H. Catharinaparochie wil dit belangrijke werk voortzetten en rekent op uw financiële bijdrage!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.