Hulp aan Nakivale, Uganda

H. Catharinaparochie biedt hulp aan Nakivale in Uganda.
Begin december konden we vanuit de H. Catharinaparochie weer een mooi bedrag overmaken naar het vluchtelingenkamp Nakivale in Uganda. Vanuit de parochie en de familie- en vriendenkring van pastoor Han Akkermans wordt de Nakivale Soccer Academy (NSA) ondersteund,

een club die méér wil zijn dan alleen een sportvereniging. Het gaat om de opvang en vorming van jongens en meisjes in dat immense kamp (gemiddeld ca. 80.000 vluchtelingen). De jongeren zijn kwetsbaar: velen van hen missen de steun van ouders en familie, die vanwege oorlogssituaties verdwenen of vermoord zijn. Via voetbal voor de jongens en volleybal voor de meisjes vinden ze vriendschap, bescherming, veiligheid. Een team van verantwoordelijke volwassenen begeleidt hen. Die zouden nog veel meer willen doen en betekenen voor de jongeren, met name op het gebied van educatie en weerbaarheid, om hen beter voor te bereiden op hun toekomst. Maar de middelen ontbreken hen.

In een vorige video lieten de meisjes hun sportkleding en materiaal voor volleybal zien. Deze keer ziet u de foto’s van de jonge voetballers die vol trots hun nieuwe outfit laten zien en ook de doelpalen, netten, ballen, terreinmarkering, etc. In het begeleidende filmpje spreken enkele begeleiders, Pascaline Hekima, Rachel Kasi en Benjamin Aganze over de gevaren waarmee met name de meisjes te maken hebben en die hen lichamelijk en geestelijk beschadigen. Covid-19 heeft die onveiligheid nog vergroot. Ze vragen ons hen te blijven ondersteunen om in deze nood te voorzien. Het gaat om opvang, maar ook om concrete zaken als toiletartikelen en lichamelijke verzorging. Ze doen deze keer in het bijzonder een beroep op de jongeren en de vrouwen en meisjes van onze parochie!
Uw bijdrage is uiteraard zeer welkom! Omdat we korte lijntjes hebben, kunnen we u verzekeren dat het geld de jongeren in Nakivale direct en volledig ten goede komt. De NSA stuurt ons een begroting vooraf en een verantwoording achteraf. Dankzij de foto’s en filmpjes zien we het concrete resultaat. Via de website van de parochie doen we regelmatig verslag van wat er met uw giften gebeurt.
U kunt een bedrag overmaken op rekening NL37 RABO 0156 228 947 t.n.v. H. Catharinaparochie Oosterhout, o.v.v. gift Nakivale. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Pastoor Akkermans is graag bereid u nadere informatie te verschaffen.

Pastoor H. Akkermans

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.