Naamdag H. Catharina van Alexandrië 25 november

De H. Catharina was volgens de legende een intellectuele maagd die in Alexandrië (Egypte) vijftig heidense filosofen overtroefde en tot het christelijk geloof bekeerde. Zij zou in het begin van de 4e eeuw de marteldood zijn gestorven. Haar feestdag is 25 november. 

Een klein stukje geschiedenis: over Catharina wordt verteld dat ze reeds op 15-jarige leeftijd alle werken van Plato kende. Toen keizer Maxentius (306-312) haar dwong haar geloof in Christus af te zweren, weigerde zij dat. In plaats daarvan beschaamde zij hem door de vijftig keizerlijke wijsgeren te overtuigen van de waarheid van het christelijk geloof. 

Haar levenseinde wordt volgens de legende gekenmerkt door mirakels. Toen zij als straf voor haar geloofsijver tot de doodstraf werd veroordeeld, werd het folterwerktuig, een draaiend rad, door de bliksem getroffen waardoor het niet meer functioneerde. Na de mislukte radbraking werd getracht haar te onthoofden. Uit de wonden die daarbij ontstonden, vloeide geneeskrachtige melk. Het Jezuskind zou ook aan haar verschenen zijn en haar tot zijn bruid hebben uitverkoren. Catharina wordt meestal afgebeeld met een gebroken wiel en palm.  

 Ieder jaar bedankt de H. Catharinaparochie rond deze tijd al haar vrijwilligers. Vanwege corona is dat niet mogelijk. Langs deze weg bedanken we de vele onmisbare vrijwilligers die juist in deze coronatijd extra werk verzetten. Laten we hopen dat we volgend jaar weer bij elkaar kunnen komen op Catharinadag! 
 
Pastoraal team 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.