Red Wednesday

Door op woensdag 25 november de basiliek Sint-Jan rood aan te lichten vragen we aandacht voor de wereldwijde schendingen van rechten van christenen om hun geloof in vrijheid te belijden. Volgens diverse rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, neemt de vervolging omwille van geloof toe. Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, is bezorgd: “Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden lastiggevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof.”

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.

Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 23 landen. Kerk in Nood is in 1947 opgericht door de Nederlandse ‘spekpater’ Werenfried van Straaten en geeft jaarlijks steun aan 5.000 projecten wereldwijd:

  • Vorming van seminaristen
  • Drukken en verspreiden van bijbels en andere religieuze literatuur
  • Steun aan priesters en geestelijken in moeilijke omstandigheden
  • Hulp aan vluchtelingen, drugsverslaafden en andere noodlijdenden
  • Bouw en herbouw van kerken en kapellen
  • Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s.

Pater Werenfried van Straaten begon zijn activiteiten in 1947, toen West-Europa overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Hij begon met het inzamelen van kleding en van voedsel; spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de pastorale activiteiten onder de vluchtelingen.

Aanvankelijk beperkte de hulp zich tot de kampen in het latere West-Duitsland. Vanaf 1956 (de Hongaarse Opstand) werd de steun uitgebreid naar de Kerken in Midden- en Oost-Europa. Vanaf 1964 werd er op verzoek van de toenmalige paus ook op grote schaal steun verleend aan de Kerken in de Derde Wereld.

Peter Hoefnagels

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.