Vastenactie

De actie voor het revalidatiecentrum Centre Simama in Congo heeft dit jaar ruim € 16.000,– opgeleverd. Dat is maar liefst € 5.000,– meer dan vorig jaar. 

Over de besteding van dit bedrag is nog overleg gaande. Waarschijnlijk zal nieuwe medische diagnostische apparatuur worden aangeschaft en zal er een speciale ruimte worden ingericht voor gehandicapte kinderen. 

Ook zijn er plannen voor de aanschaf van een laptop en beamer. Hiermee kunnen moeders op een aanschouwelijke manier informatie krijgen over hoe ze kinderen met een motorische achterstand kunnen helpen. 

Verder denkt de directie van het centrum eraan onderdak te gaan bieden aan psychiatrische patiënten. Ook hiervoor zijn voorzieningen nodig. En dan is er nog de wens van de orthopedische instrumentmakers om meer mensen aan een prothese te kunnen helpen. 

Dankzij een bijdrage van Caritas en van andere instellingen is er in totaal een bedrag van € 24.000 beschikbaar. 

Henny Hoedemaker heeft een blog hierover geschreven; dat u via onderstaande link kunt lezen.  

https://ongebaandepaden.blogspot.com/2020/10/verslag-van-twee-jaar-actie-voor-centre.html 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.