Verkoop Corneliuskerk Den Hout

De H. Catharinaparochie in Oosterhout verkoopt de H. Corneliuskerk in Den Hout aan mevrouw Miranda van Bragt en de heer Jan Vermeulen uit Den Hout. Het echtpaar bewoont de oude pastorie naast de kerk. Het doel van de koop is de kerk voor het dorp te behouden en er een maatschappelijke invulling aan te geven: onderwijs, cultuur, welzijn en zorg. Het voorlopig koopcontract is 2 oktober getekend; de definitieve overdracht vindt uiterlijk 31 maart 2021 plaats. De komende maanden zal mevrouw van Bragt verdere mededelingen doen over de invulling en het gebruik van de kerk. 

Pastoor H. Akkermans 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.