Rozenkransbidden

Mariamaand
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand, mei is de eerste Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans.

Rozenkransgebed in de kerken
De rozenkrans of “Paternoster” is een katholiek gebedssnoer. De ‘ketting’ bestaat uit 59 kralen en begint met een kruisteken en het bidden van het Onze Vader. Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) denken we na over het leven van Christus.
Het voortdurend herhalen van een gebed met een gebedssnoer in de hand, zoals dat bij het bidden van de rozenkrans gebeurt, is een vorm van gebed die in meer religies voorkomt, onder meer bij moslims.
Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de delen van de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans overwogen. Dit is een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf overwegingen.
De geheimen zijn: de blijde geheimen, de droevige geheimen, de geheimen van het licht en de glorievolle geheimen. Soms wordt hierbij een korte uitleg gegeven. Het afsluitend gedeelte van het rozenkransgebed vormt de Litanie van de maagd Maria, het aanroepen van Maria en het smeken om genade of genezing.

Binnen de H. Catharinaparochie wordt de rozenkrans gebeden in de volgende kernen:

  • Basiliek St. Jan op dinsdag en donderdag om 19.00 uur
  • H. Cornelius / Den Brink op donderdag om 10.00 uur
  • H. Marcoen op dinsdag om 19.00 uur

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.