KINDERNEVENDIENSTEN ■ HERSTART IN BASILIEK ST. JAN


Kindernevendienst Basiliek St. Jan
In het schooljaar 2020/2021 zijn er weer kindernevendiensten in Basiliek Sint Jan; een door steeds meer kinderen en ouders gewaardeerde traditie. De kinderen zijn op een ongedwongen, leuke manier bezig met Bijbelverhalen en het katholieke geloof. Voornamelijk iedere laatste zondag van de maand èn op feestdagen om 10.00 uur.

Organisatie
In verband met corona gaan de kinderen vooraf niet de kerk in. De werkgroep ontvangt de kinderen buiten bij de ingang van de kerk. Gezamenlijk gaan ze naar een eigen ruimte, waar zij blijven tot het einde van de dienst. De ouders wachten de kinderen op het kerkplein op.

De data voor de komende periode
Zondag 27 september 2020
Zondag 25 oktober 2020
Zondag 29 november 2020
Vrijdag 25 december 2020: Kerstmis

Zondag 3 januari 2021

Spaarsysteem
Om het nog aantrekkelijker te maken voor kinderen om te komen, maar ook om te zorgen dat de kinderen thuis over het geloof praten heeft de werkgroep van de kindernevendiensten een spaarsysteem ontworpen, waarbij de kinderen sparen voor kleine geloofsgebonden cadeaus. Het spaarsysteem loopt steeds over één jaar.
Wij zijn weer klaar voor een reeks gezellige en leerzame bijeenkomsten.
Contactpersoon voor de kindernevendiensten in de basiliek St. Jan is Esther Janssen,
basilieksintjan@catharina-parochie.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.