Diakenkring met bisschop in de Vinder

Bisschop Liesen ontmoette maandag 14 september Bredase diakens en hun echtgenotes in de Vinder. Na het gezamenlijk gebed op deze dag van het feest van de Kruisverheffing was er voor de vijftien aanwezigen een maaltijd die verzorgd was door vrijwilligers uit de H. Antoniusparochiekern.

fotograaf: Peter Hoefnagels

Daarna werden ervaringen gedeeld over de pastorale arbeid van de diakens in een tijd van beperkende maatregelen vanwege het COVID-19 virus. Velen vertelden van de beperkingen in samenkomst, maar ook van de uitdagingen die zich aandienden. Daarin spelen digitale media, het gebruik van websites, Facebook en livestreaming een grote rol.

Diaken Peter Hoefnagels sprak over zijn ervaringen en de ontwikkelingen in zijn eerste jaar in de H. Catharinaparochie. In het kader van de Missionaire parochie schetste hij de verschillende initiatieven, zoals de Alpha-cursussen, de diaconale activiteiten zoals kledingbeurs en sinterklaasactie. Ook werd stilgestaan bij de Vindervakantiedagen voor kinderen. Dit laatste initiatief wil kinderen van diverse achtergronden bij elkaar brengen rond Bijbels geïnspireerde verhalen, spel en creatieve opdrachten.

De bisschop dankte de diakens en hun echtgenotes voor hun inzet op de verschillende plaatsen in het bisdom. De diakens komen tweemaal per jaar op steeds wisselende (werk-)locaties samen voor ontmoeting en uitwisseling. Volgend voorjaar is de samenkomst in de Onzelievevrouweparochie in Bergen op Zoom.

Peter Hoefnagels

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.