Het parochiebestuur bedankt Joke Alberts

“Niet geluk maakt dankbaar, maar dankbaarheid maakt gelukkig.” Met deze mooie woorden begon Joke Alberts haar afscheidswoordje in de sfeervolle tuin van medebestuurslid Dion van de Wijngaard.

fotograaf: Dion van de Wijngaard

Na 8 jaar lid te zijn geweest van het bestuur van de H. Catharinaparochie nam Joke eind juni afscheid van het parochiebestuur dat haar dankbaar een etentje van eigen hand aanbood. Joke vervulde tenslotte 8 jaar lang de veeleisende functie van secretaris. Met haar aanstekelijke optimisme onderhield zij contacten met derden, vroeg de nodige informatie op, verspreidde stukken onder de bestuursleden, stelde de agenda voor de vergaderingen op …. Bovendien had ze de laatste jaren de taak van vice-voorzitter op zich genomen. Dit alles steeds op een zorgvuldige manier gepaard gaande aan de olijkheid die iedereen van haar kent. Joke, dank voor al het werk dat je hebt verricht en voor al je inzet voor de H. Catharinaparochie.

Dion van de Wijngaard José van den Bogaart, Namens het parochiebestuur

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.