Extra Actie Kerkbalans

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. De extra Actie Kerkbalans wil parochies helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen.

Ook de H. Catharinaparochie is voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabijheid’ in de anderhalve-meter-samenleving. Ze geeft vorm aan wat parochianen als een van de belangrijkste waarden van kerkzijn beleven: het omzien naar elkaar. Zo heeft het pastorale team digitaal contact gezocht met parochianen door o.a. samen met de Oosterhoutse Radio- en Televisiestichting gebedsvieringen uit te zenden en bijvoorbeeld via Facebook iedere vrijdag een avondgebed te verzorgen.

Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee. En dat terwijl er juist minder geld binnenkomt omdat er niet gecollecteerd kan worden nu er geen ‘gewone’ vieringen zijn. Om alle positieve initiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te houden, wordt aan de parochianen een extra bijdrage gevraagd. Met zo’n gift ziet men om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert.

Voor meer informatie over deze actie: klik op deze link

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.