Pastoor geeft Pinkstervuur door

In het kader van de Pinksterestafette bracht pastoor Han Akkermans op zondag 14 juni het ‘Pinkstervuur’ naar Raamsdonk. Daar gaf hij het met een geloofsbrief door aan de Sint-Elisabethparochie. Hij had het Pinkstervuur de vrijdag daarvoor ontvangen van de kloosters in de Heilige Driehoek.

In dit kader hadden enkele parochianen op vrijdag 12 juni een gesprek met pastoor Akkermans en pater Marc Lindeijer, vicaris-generaal van het bisdom. Het resultaat van het gesprek werd aan de Sint-Elisabethsparochie doorgegeven in de geloofsbrief.

Tijdens het gesprek bleek dat het steeds vrouwen zijn geweest die een rol gespeeld hebben bij het ontdekken van de weg van het geloof: “Een dienstbode in de jeugd die koos voor het kloosterleven, een hospita die haar gebed bij het Mariabeeld beloofde, een zuster die uitnodigde om misdienaar te worden.”

“Als het zaadje van het geloof eenmaal is gevallen, zoekt het naar grond om te groeien: de kerk, het gebouw, de liturgie, de zang worden genoemd, maar ook de verbondenheid dichtbij en veraf, in de parochiekern, in catechetische en bezinnende activiteiten van de parochie, in vrijwilligerstaken. Ook het engagement als mens en als christen in de grotere wereld worden genoemd als bronnen van geloof, die inzet vragen maar ook heel veel energie geven. Wat wij hier met eenvoudige middelen bijeenbrengen, heeft veel impact op mensen in nood ver weg, is onze ervaring.”

De volledige tekst van de brief vindt u hier.

Elf weken lang, vanaf Pinksteren tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het Pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.