Actuele informatie

Antonius/De Vinder Kerkzaal
Donderdag 17 juni, 18.30 uur, Eucharistieviering, voorganger R.A. Rojas, met muzikale ondersteuning door Th. Michielsen
Donderdag 24 juni, 18.30 uur, Woord en gebed, voorganger G. Berende

Basiliek St. Jan
Vrijdag 18 juni, 9.00 uur, Eucharistieviering, voorganger kapelaan R. Rojas.
Vrijdag 18 juni, 19.30-20.15 uur Stad in Stilte. De kerk is geopend voor stilte en gebed. Om 19.30 uur is er een korte gebedsviering georganiseerd door jongeren. U hoeft hiervoor niet te reserveren en kunt gewoon binnenlopen.
Zondag 20 juni, 10.00 uur, Eucharistieviering, naamdag St. Jan, voorganger R. Steenvoorde m.m.v. leden Capella Catharina
U kunt de vieringen live volgen via https://tinyurl.com/basiliek-oosterhout

Cornelius/Den Brink, Den Hout
Zaterdag 19 juni, geen viering

Johannes de Doper, Oosteind
Zaterdag 19 juni, 19.00 uur, Eucharistieviering, voorgangers kapelaan R.A. Rojas en diaken P. Hoefnagels
Zondag 20 juni, 14.00 uur, Eucharistieviering, voorganger kapelaan R.A. Rojas, viering Arabische christenen

Marcoen, Dorst
Zondag 20 juni, 11.00 uur, Eucharistieviering, voorgangers R.A. Rojas en A. Buijs pw

Verrijzenis
Zondag 20 juni, 9.30 uur, Eucharistieviering, voorganger C. Maas svd, met medewerking van organist Rob de Slegte en leden van Dameskoor Verrijzenis
De weekvieringen op de woensdagochtend om 9.30 uur worden met ingang van 7 juli hervat.

De zondagsbrief van Pastor Han Akkermans vindt u elders op de website.

 

ER IS IETS IN DE DINGEN DAT ONTROERT

Er is iets in de dingen dat ontroert:
het is de schoonheid niet der bloemen,
noch het glanzen van het blad, noch ’t roepen
van de roerdomp in de nacht. Het is
daarin, maar ook daarachter en daarboven
en daaronder, dieper in de grond,
die warm en geurig is als versgebakken brood.

Het zijn de sappen die onzichtbaar blijven,
diep in de wortels en het hart waarin het
leven roert. Het zijn de klanken en geluiden
die een kind kan horen als het zijn oor
te luistren legt dicht aan de grond. Het is
het trillen van de wingerdrank wanneer uw
hand haar aanraakt, en het beven van de
kever op het blad, dat groeit en zwelt.
Het is het dons der distelbloemen en de
pijn der wonden die uw vlees doorsplijt.
Het zijn de tekenen van Gods aanwezigheid.

(Pieter G. Buckinx, 1903-1987)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.