Actuele informatie

Vieringen weekend 11 en 12 juli 2020
Tijdens het weekend van 11 en 12 juli zijn er vier vieringen in de H. Catharinaparochie: in de Basiliek St. Jan, de Verrijzenis en in de kerken van Oosteind (H. Johannes de Doper) en Dorst (H. Marcoen). Alleen in de Verrijzenis is reservering noodzakelijk: vanaf maandag 10.00 uur kunt u zich aanmelden voor de vieringen in het weekend dat volgt.

Aanmelden kan per e-mail tot een uur voor de viering via een link op deze website. De toegangskaart wordt naar het opgegeven e-mailadres gestuurd, waarna u het kunt printen.
Ook kunt telefonisch reserveren op maandag- en woensdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur via nummer: 085-2222 495. Iemand van de parochie is u dan behulpzaam bij het maken van de reservering.
Komt u op tijd naar de viering? Heeft u gereserveerd, breng dan uw toegangskaart mee en toon die aan een vrijwilliger, herkenbaar aan een wit hesje met het logo van de parochie. Vrijwilligers wijzen u de weg naar uw plaats. Conform de regels van het RIVM bewaren wij uw gegevens tot een maand na de viering. Daarna worden ze verwijderd.

Pastoor Han Akkermans, diaken Peter Hoefnagels, pastoraal werker Annemiek Buijs en de andere voorgangers zien u weer graag tijdens een van de vieringen. Ook in deze coronatijd wil de H. Catharinaparochie een gastvrije parochie zijn.

Weekendvieringen
Johannes de Doper, Oosteind
Zaterdag 11 juli om 19.00 uur Woord- en Communieviering

Verrijzenis, Oosterhout
Zondag 12 juli om 9.30 uur Woord- en Communieviering

Basiliek St. Jan, Oosterhout
Zondag 12 juli om 10.00 uur Eucharistieviering

Marcoen, Dorst
Zondag 12 juli om 11.00 uur Woord- en Communieviering

Voorlopig kan er geen samenzang zijn.

Dopen, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijken, Uitvaarten
Voor dopen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. De parochie neemt binnenkort contact op met ouders die eerder een doopverzoek hebben gedaan.
Het pastoraal team kijkt op dit moment naar de mogelijkheden voor de Eerste Communie en Vormsel. Ouders krijgen hierover bericht.

Ook voor huwelijken en uitvaarten kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat 0162-432339. Voor deze vieringen gelden dezelfde beperkingen als bij de weekendviering.

Openstelling kerk / kapel voor gebed en kaarsje
Antoniuskapel in de kerk iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur
Basiliek St. Jan donderdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur
Johannes de Doperkapel iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur
Marcoenkapel iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur
Verrijzeniskapel maandag tot en met vrijdag 9.30 tot 12.00 uur

Tijdens de openstelling van de kerken wordt gevraagd de nodige afstand van 1,5 meter van elkaar te houden. Als u ziek bent of verkouden wordt u gevraagd niet te komen.

Misintenties
Misintenties kunt u doorgeven aan de eigen parochiekern.

Johannes de Doper: M. Leltz0162-429124 of in de speciale brievenbus in de kerk.
Verrijzenis: secretariaat 0162-453502 of verrijzeniskerk@catharina-parochie.nl
Basiliek St. Jan: brievenbus Markt 17, 06-11360162 of basilieksintjan@catharina-parochie.nl
Marcoen: 0161-412900/0161-411858 of marcoenkerk@catharina-parochie.nl

De misintenties worden gelezen in de viering waarvoor ze worden opgegeven. Omdat de berichtgeving vanwege de coronatijd voorlopig centraal is, worden de intenties niet vermeld in het Weekblad Oosterhout.

Weekvieringen
Er zijn voorlopig geen weekvieringen in Basiliek St. Jan, De Vinder en de Verrijzenis.

Inloophuizen
De inloophuizen binnen de H. Catharinaparochie: De Pastorie in Oosteind, Inloophuis de Vinder en de Herberg in de Verrijzenis zijn druk bezig met de voorbereidingen om u weer te kunnen ontvangen. Ook in deze ruimtes geldt het protocol van afstand en hygiëne.
Omdat het aantal bezoekers beperkt is, worden de mensen voorlopig persoonlijk uitgenodigd. U leest op de website en in het Weekblad Oosterhout als u weer vrij kunt inlopen.

Als u behoefte hebt aan contact met een van de pastores kunt u bellen met het parochiesecretariaat 0162-432339 of mailen naar info@catharina-parochie.nl.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.