Actuele informatie

Pastoor Han Akkermans, diaken Peter Hoefnagels, pastoraal werker Annemiek Buijs en de andere voorgangers ontmoeten u graag tijdens een van de vieringen. Ook in deze coronatijd wil de H. Catharinaparochie een gastvrije parochie zijn.

Tijdens de vieringen kan er voorlopig nog geen samenzang zijn.

Reserveren voor de viering
Zie het artikel op de website.

“De Herberg” Inloop Verrijzenis
Vanwege de aangescherpte maatregelen is de inloop van “De Herberg” voorlopig gesloten.

Kledingbeurs
Sinds kort kunnen mensen met een smalle beurs in de Vinder terecht voor kleding. Via Surplus is een partij kleding op ons pad gekomen en dit is aangevuld door anderen. In de Antoniuskerk is een ruimte ingericht waar kleding op rekken uitgestald is. Mensen zijn welkom om te snuffelen en een aantal kledingstukken mee te nemen. Uiteraard staat de koffie ook klaar. Wil je hier gebruik van maken? Maak dan een afspraak voor maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Neem contact op met antoniuskern@catharina-parochie.nl of 0162-470954 (in de ochtend). Je bent welkom!

Allerzielen in de H. Catharinaparochie
Elders op de website staat een nieuwsbericht over de vieringen met Allerzielen.

Rozenkrans bidden in de oktobermaand
Basiliek St. Jan dinsdag en donderdag 19.00 uur
Cornelius/Den Brink donderdag 10.00 uur
Marcoen, Dorst dinsdag 19.00 uur

VinderVakantiedagen
Afgelopen maandag en dinsdag was een enthousiaste groep kinderen aan de slag met allerlei dieren uit de Ark van Noah: uitbeelden, knutselen en luisteren naar het verhaal. Het waren weer twee dagen vol vertier voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8.

Kerkberichten
Antonius/De Vinder Kerkzaal
Donderdag 22 oktober, 18.30 uur, Woord- en gebedsviering, voorganger diaken P. Hoefnagels

Basiliek St. Jan
Vrijdag 23 oktober, 19.15-20.15 uur Stad in Stilte. De kerk is geopend voor stilte en gebed. Om 19.30 uur is er een korte gebedsviering georganiseerd door jongeren.
Zondag 25 oktober, 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger pastoor H. Akkermans m.m.v. leden van het Gregoriaans Koor

Cornelius/Den Brink, Den Hout
Zaterdag 24 oktober, 19.00 uur Woord- en Gebedsviering, voorganger diaken P. Hoefnagels

In oktober iedere donderdag om 10.00 uur rozenkransbidden. De laatste donderdag van de maand om 10.00 uur een Woord- en Gebedsdienst

Johannes de Doper, Oosteind
Zaterdag 24 oktober, 19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger G. van Bree

Marcoen, Dorst
Zondag 25 oktober, 11.00 uur geen viering.
De Parochiekerncommissie van de H. Marcoen heeft besloten geen viering te houden in de maand oktober vanwege het beperkte aantal bezoekers wat ontvangen mag worden.

Verrijzenis
Zondag 25 oktober 2020, Woord- en Communieviering, voorganger diaken P. Hoefnagels, zang: cantor
Woensdag 28 oktober, 9.30 uur, weekviering, voorganger mevrouw Loek Winter

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.