Actuele informatie

Actuele informatie – 22 september 2021

Reserveren
De H. Catharinaparochie houdt zich aan de coronamaatregelen die de bisschoppen afkondigen naar aanleiding van de laatste persconferentie. Op het moment van aanleveren van deze kerkberichten, heeft de parochie nog geen bericht van de bisschoppen ontvangen. Reserveren is nog nodig voor De Vinder, Den Brink en de Verrijzenis. Reserveren voor de Basiliek is niet meer nodig. De parochie houdt zich aan een maximaal toegestane aantal bezoekers per kerkplek. Er is geen samenzang.

Rozenkrans bidden in oktober
Oktobermaand is Mariamaand. In de volgende kerken wordt de rozenkrans gebeden in oktober. In de Basiliek op dinsdag en donderdag om 19.00 uur, in Den Brink Den Hout op donderdag om 10.00 uur en in de H. Marcoen in Dorst op dinsdag om 9.30 uur.

Woorden van de H. Bernardus over Maria
Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

Caritascollecte 25 en 26 september
Stichting leergeld Oosterhout en omstreken richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. De kinderen kunnen om financiële redenen vaak niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen ook mee laten doen! U kunt uw steun geven aan alle projecten ook buiten de kerkcollecte om.
U kunt uw gift ook storten op bankrekening: NL24 RABO 0112 2137 82 ten name van Caritas H. Catharina, Oosterhout

De zondagsbrief van 26 september 2021 is geschreven door Vincent Schoenmakers en leest u elders op de website.

Kerkberichten
Antonius/De Vinder Kerkzaal
Donderdag 23 september, 18.30 uur, Eucharistieviering, voorganger C. Maas met muzikale medewerking van T. Michielsen en leden Antoniuszangers
Donderdag 30 september, 18.30 uur, Woord en Gebed, voorganger diaken G. Berende
Inloophuis De Vinder is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Basiliek St. Jan
Vrijdag 24 september, 9.00 uur, Eucharistieviering, voorganger kapelaan R. Rojas
Vrijdag 24 september, 19.30-20.15 uur Stad in Stilte. De kerk is geopend voor stilte en gebed
Om 19.30 uur is er een korte gebedsviering georganiseerd door jongeren. U hoeft hiervoor niet te reserveren en kunt gewoon binnenlopen.
Zondag 26 september, 10.00 uur, Eucharistieviering, voorgangers kapelaan R. Rojas, diaken P. Hoefnagels, pastor A. Buijs m.m.v. Capella Catharina
U kunt de vieringen live volgen via https://tinyurl.com/basiliek-oosterhout

Cornelius/Den Brink, Den Hout
Zaterdag 25 september geen viering

Johannes de Doper, Oosteind
Zaterdag 25 september, 19.00 uur, Eucharistieviering, voorganger emeritus H. Akkermans

Marcoen, Dorst
Zondag 26 september, 11.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger mevrouw Gerrie van Bree m.m.v. organist Jan Marie Wouters en leden Marcoenkoor

Verrijzenis
Zondag 26 september,09.30 uur, Woord- en Communieviering, voorganger mevrouw Gerrie van Bree m.m.v. organist T. Bossers en dames Zangkoor Ortus
Woensdagochtend 29 september, 9.30 uur weekviering, voorganger Corrie van Ooi

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.