Hervatting publieke vieringen

Met ingang van 1 juni hervatten we de zondagsviering, in Basiliek St. Jan, op beperkte schaal met publiek. Per dienst mogen niet meer dan dertig kerkgangers aanwezig zijn.

fotograaf: Felicity Kate11 via Pixabay

Onze parochie volgt hiermee de protocollen van de Nederlandse bisschoppen. Klik op de link om de protocollen in te zien.

Wij informeren u op korte termijn over de wijze van reserveren. Tijdens de vieringen zijn er beperkingen. Zo is er geen koorzang. Naar verwachting zal op 1 juli het maximumaantal kerkgangers worden verhoogd naar honderd. Voor huwelijken en uitvaarten gelden dezelfde beperkingen. Dopen zijn voorlopig nog niet mogelijk. Binnenkort besluiten we ook over de herstart van de vieringen in de andere kernen van onze parochie.

We werken aan een op de parochie toegespitst protocol voor afstand en hygiëne in de (kerk)gebouwen.

Er is een persbericht verstuurd vanuit de parochie met meer informatie voor de parochianen in verband met het coronavirus.

Klik op de link om het persbericht te lezen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.