Actuele informatie

Actuele informatie 9 april 2021

Nieuwsbrief
Sinds kort geeft de H. Catharinaparochie een digitale Nieuwsbrief uit. Op deze manier kunnen we parochianen sneller informeren over activiteiten binnen de parochie. Als u de Nieuwsbrief nog niet per e-mail krijgt, stuur dan een berichtje naar info@catharina-parochie.nl. Een papieren versie ligt in de kerken en de kapellen. Als u de papieren versie thuis wil ontvangen kunt u bellen met het parochiesecretariaat 0162-432339.

Caritascollecte Nakivale
Op zaterdag 10 en zondag 11 april zal gecollecteerd worden voor Nakivale in Uganda. De parochie en familie/vrienden van pastoor Han Akkermans dragen de Nakivale Soccer Academy een warm hart toe. Het gaat niet alleen om een sportvereniging, maar om de opvang en vorming van jongens en meisjes in een immens kamp van ca 80.000 vluchtelingen. De jongeren zijn kwetsbaar: velen van hen missen de steun van ouders en familie, die vanwege oorlog verdwenen of vermoord zijn. Via voetbal voor de jongens en volleybal voor de meisjes vinden ze vriendschap, bescherming, veiligheid. Een team van verantwoordelijke volwassenen begeleidt hen. Die zouden nog veel meer willen doen op het gebied van educatie en weerbaarheid om hen voor te bereiden op hun toekomst. Middelen ontbreken echter. U kunt uw gift overmaken naar NL37 RABO 0156 228 947 t.n.v. Catharinaparochie o.v.v. gift Nakivale. Uw gift is aftrekbaar.

VinderVakantiedagen: editie buiten
Op donderdagochtend 6 mei zijn kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van 10.00 uur tot 12.30 uur welkom bij de VinderVakantiedagen. We bieden deze keer een buitenprogramma in de tuin en de omgeving van De Vinder.  De kracht van de VinderVakantiedagen is de kleine groep waar ieder kind welkom is! Dus heb je zin in een ochtend met een goed verhaal, sport en spel, muziek en dans en creatief met elkaar bezig zijn,  geef je dan snel op via info@catharina-parochie.nl Welkom!

Leerling zijn van Jezus  – online
Je geloofsweg verdiepen samen met anderen
Wat gaan we doen?
Via Zoom ontmoeting met andere gelovigen. We starten met koffie/thee en kletsen bij. Vervolgens werken we met een tekst uit de bijbel. Deze tekst ontvang je van tevoren thuis. We gaan in kleine groepjes aan de slag. We zoeken een antwoord op de vraag: “Wat heeft deze tekst mij te zeggen?” Deze methodiek brengt je verder op je geloofsweg, net zoals de leerlingen van Jezus.
Donderdag 15 april, tijd van 20.30 tot 21.45 uur.  Nodig: een computer, laptop, tablet of smartphone met microfoon en camera én internetverbinding. Opgeven: info@catharina-parochie.nl
Na aanmelding ontvang je de tekst van het evangelie van de zondag ná de bijeenkomst en een uitnodiging voor Zoom.
Annemiek Buijs 06-16324465

Vieringen
Tijdens de vieringen kan er geen samenzang zijn.

Reserveren
Reserveren blijft noodzakelijk.
De parochie houdt zich aan maximaal 30 bezoekers en vraagt u een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en weggaan. Tijdens de viering mag het mondkapje af.
In het bericht “reserveren” staat hoe u voor de vieringen kunt reserveren.

Antonius/De Vinder Kerkzaal
Tot en met 20 april is De Vinder dicht en zullen er op donderdag geen vieringen zijn i.v.m. de toenemende besmetting van de Britse variant van het coronavirus.

Basiliek St. Jan
Vrijdag 9 april, 9.00 uur, Eucharistieviering, voorganger kapelaan R. Rojas
Vrijdag 9 april, 19.30-20.15 uur Stad in Stilte. De kerk is geopend voor stilte en gebed. Om 19.30 uur is er een korte gebedsviering georganiseerd door jongeren. U hoeft hiervoor niet te reserveren en kunt gewoon binnenlopen.
Zondag 11 april, 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger pastoor H. Akkermans, m.m.v. leden van het Gemengd koor Basiliek
U kunt de vieringen live volgen via https://tinyurl.com/basiliek-oosterhout

Cornelius/Den Brink, Den Hout
In de maand april zijn er i.v.m. Covid-19 geen vieringen in Den Brink.

Johannes de Doper, Oosteind
Zaterdag 10 april, 19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger diaken P. Hoefnagels

Marcoen, Dorst
Zondag 11 april, 11.00 uur, Eucharistieviering, voorgangers kapelaan R. Rojas en diaken P. Hoefnagels, organist Jan-Marie Wouters en leden Gemengd koor Marcoen

Verrijzenis
Zondag 11 april, 9.30 uur, Eucharistieviering, voorgangers kapelaan R. Rojas en diaken P. Hoefnagels m.m.v. organist en leden Thomaskoor

De zondagsbrief van Pastoor H. Akkermans staat elders op de website.

 

IN STILTE GEHOORD

Woord, ongesproken,
in stilte gehoord.

Zon, in het hart
van de nacht doorgebroken.

Bron, in woestijnen
van eenzaamheid aangeboord.

Liefde, die uit dood en leegte
onsterfelijk leven wekt.

Magneet, die alle krachten
–  alwat zich voor U openstelt  –
binnen uw krachtveld samentrekt.

Die alle onmacht op laat bloeien
tot bloemfonteinen, lichtmuziek.

Adem, eind en begin,
vaar onze adem uit en in;

Geef ons, buiten taal of teken,
uw woord, –  o Woord, nooit uit te spreken,

uit stilte geboren,
in stilte gehoord.

(Oda M. Swagemakers osb, 1916-2006)

 

 

 

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.