Terugblik H. Johannes de Doper

De parochiekerncommissie (PKC) van H. Johannes de Doper blikt in dit nieuwsbericht terug op de afgelopen twee maanden in Oosteind.

Bron: Pixabay

“Zondag 15 december genoten wij in de kerk van het Kerstconcert verzorgd door Easy Goin’. Aansluitend kwamen velen bij elkaar voor een kerstborrel op het kerkplein. Het was een gezellig samenzijn. In de eucharistieviering op zaterdag 28 december heeft het dameskoor afscheid genomen in onze kerk.

Zij hebben bijna 60 jaar de vieringen verzorgd. Pastoor Han Akkermans heeft hen, mede namens alle parochianen van Oosteind, hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet. Het gaat hun goed. Evenzoveel dank aan het herenkoor, dat ook heel veel vieringen muzikaal heeft verzorgd, maar dat al enkele jaren geleden is gestopt.

De kerstviering op Eerste Kerstdag werd prachtig muzikaal verzorgd door De Nachtegalen. Wij hopen dat wij hen nogmaals mogen ontvangen in onze kerk.

Wat was de kerstboomversnippering op het kerkplein op woensdag 8 januari een sfeervolle en gezellige activiteit!

We zijn trots op de spontane hulp in de kerk, pastorie, pastorietuin en kerkhof! Een groep dames en heren zorgt er door het jaar heen voor dat de kerk en de pastorie schoon en onderhouden blijft. Vele handen maken licht werk! Dank je wel. Samen redden het hopelijk ook weer in het nieuwe jaar!

Wij wensen u allen een heel fijn en gezond 2020 en we nodigen iedereen uit om eens een viering in onze kerk te bezoeken op zaterdagavond om 19.00 uur. Tijdens de koude dagen vieren we in de linkse zijkapel van de kerk, vanwege de hoge stookkosten. Als de temperatuur hoger wordt, vieren we weer in onze prachtige kerk.

 Kijkend naar de toekomst, gaan we als PKC en werkgroep Dorpshart ook in 2020 weer in gesprek met het bestuur van de Catharinaparochie en de betrokken mensen voor een passende toekomst van de kerk en van de pastorie in Oosteind.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.