Diamant, dynamiek en dynamiet

Onlangs mocht ik 65 jaar worden. In de felicitaties kwam steevast het woord ‘mijlpaal’ voor! Toch was het voor mij gewoon een werkdag en ook de dag erna stond de agenda weer vol met pastorale werkzaamheden. Hoezo een mijlpaal? De glans van de 65e verjaardag is er sinds het verhogen van AOW-leeftijd een beetje af!
Ik heb die 65e verjaardag wel gebruikt om een feestje te geven voor familie en vrienden. Onder die laatsten mag ik gelukkig ook parochianen rekenen. Een aantal van hen ken ik vanuit ‘mijn Oosterhouts ‘verleden’ (middelbare school, mijn jaren in de St. Paulusabdij), maar ik realiseerde me dat ik sinds 1 februari 2017, toen ik pastoor in Oosterhout werd, aan veel huiskamertafels een hapje heb meegegeten, ook bij hen die ik tevoren niet kende. “Eerst eten” wordt echt wel waargemaakt! En het is in veel gevallen het begin of de bevestiging van een vriendschappelijke band.

Als het over vriendschap gaat, heb ik zeker het afgelopen jaar de verrassende ervaring opgedaan dat je in vriendschap verbonden kunt zijn met mensen die weliswaar heel ver weg wonen, maar met wie je een hartelijke band opbouwt. Dat is me overkomen in het project voor Nakivale in Oeganda, m.n. de voetbalclub NSA die we ondersteunen. Via e-mails, foto’s en filmpjes komen namen en gezichten heel dichtbij. Ik begin mijn e-mails aan hen dan ook steeds met: ‘chers amis, beste vrienden’.

Toen ik begin 2017 pastoor werd gebruikte ik het beeld van de parochie als een diamant: veel facetten met mooie, verrassende kleuren en toch een sterke eenheid. Na drie jaren kan ik er uit ervaring nog twee woorden aan toevoegen: dynamiek en dynamiet! Ook dat hoort blijkbaar bij de Catharinaparochie. En misschien is dat laatste ook wel nodig om diamanten te delven.

Ik heb genoten van mijn verjaardag en kreeg tot mijn verrassing een serenade van een passerende dweilband. Het was juist Kaaise Dweildag! Het was ook een mooie dag om aandacht te vragen voor Nakivale. Er worden nu sportactiviteiten voor meisjes ontwikkeld. Veel meisjes in Nakivale leven op straat, omdat ze geen ouders of familie meer hebben. Daarom zijn ze extra kwetsbaar. Bij mijn verjaardag heb ik familie en vrienden gewezen op wat wij kunnen doen voor hen: dat heeft weer een mooi bedrag opgeleverd.

Veel dank voor uw betrokkenheid, uw sympathie, uw inzet!

Pastoor Han Akkermans

Als u ook nog een bijdrage wilt geven aan Nakivale ter gelegenheid van de 65e verjaardag van onze pastoor, kunt u dat doen door een bedrag over te maken op rekening NL 37 RABO 0156 2289 47 onder vermelding van Nakivale. Veel dank voor uw bijdrage!

Hieronder een recent filmpje van Nakivale.

 

Benjamin Aganze vertelt over de plannen van NSA (Nakivale Soccer Academy) om jongeren in het vluchtelingenkamp op te vangen en te vormen, in het bijzonder meisjes, die extra kwetsbaar zijn. David Uki, voorzitter van NSA, bedankt de Catharinaparochie, de pastoor en Trésor Ley voor hun inzet.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.