Alphacursus, terugblik van een deelnemer

Onze parochie organiseert gratis Alphacursussen voor mensen die geïnteresseerd zijn in ons geloof. Hieronder een artikel van een deelnemer aan de eerste cursus. Meer informatie vindt u op https://www.catharina-parochie.nl/2019/12/06/alphacursus-in-oosterhout/

“Op mijn, levenslange, zoektocht naar verdieping van het rooms-katholieke geloof, komt de Alphacursus op mijn pad. Tijdens deze cursus heb ik intensief mogen proeven van het gedachtegoed van Jezus. Hij predikte liefde, goedheid en aandacht voor de medemens, vooral voor hen die dat erg nodig hebben. De onderlinge verhoudingen van de cursisten en de gastvrouwen hebben mij een heel warm gevoel gegeven. Het met elkaar eten aan het begin van de bijeenkomsten, bracht een mooi en fijn saamhorigheidsgevoel teweeg.

Gesprekken in kleine groepen, nadat een spreker het betreffende onderwerp had toegelicht, droegen bij aan de onderlinge verhoudingen, die alleen maar versterkt werden. Vooral een hele dag met elkaar doorbrengen, in plaats van de normale cursusavond, was voor mij een ervaring, die ik lang bij me zal dragen. De vriendschappen die ik in deze cursus gesloten heb, zijn mij heel dierbaar. Voor degenen die meer willen weten over het rooms-katholieke geloof, kan ik alleen maar adviseren, VOLG DE ALPHACURSUS EN LAAT JE VERRASSEN!“

Corrie van Ooi

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.