Thema-avond en Expositie Bonhoeffer75

In het kader van de Expositie Bonhoeffer75, gedurende de maand december in De Beuk, is er op maandag 9 december 2019 om 20.00 uur een Thema-avond van de Raad van Kerken waarop het werk van Bonhoeffer centraal zal staan. Bonhoeffer: theoloog, christen, tijdgenoot, bruggenbouwer tussen geloof en rationaliteit, tussen kerk en cultuur, tussen traditie en moderne tijd. De lezing wordt verzorgd door drs. Hans Buurmeester en wordt gehouden in kerkelijk centrum De Beuk, naast de Vredeskerk. Bijdrage € 5. U bent van harte welkom!

Hij geeft een lezing over de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer, die 75 jaar geleden werd omgebracht. Bonhoeffer werd in 1906 in het toenmalige Duitse Breslau geboren. Hij studeerde theologie en promoveerde op de sociologie van de kerk. Zijn leven en werk staan in relatie tot Hitlers nationaalsocialisme. Hij raakte ten slotte betrokken bij de mislukte aanslag op Hitler op 20 juli 1944. Op bevel van de Führer wordt hij op 9 april 1945 in kamp Flossenbürg opgehangen. Bonhoeffer is op dit moment actueler dan ooit. Diep doorleefd geloof kenmerkt zijn theologie met daaruit voortvloeiend gedreven handelen in de politieke situatie van zijn dagen. Hans Buurmeester gaat in op de vraag hoe het kon dat een christen als Bonhoeffer uiteindelijk in het verzet terechtkwam met als mogelijke uiterste consequentie de aanslag op de leider van het land. Hij vertelt verder wie Bonhoeffer was, waarom hij ervoor koos om theologie te gaan studeren en hoe hij een theologie ontwikkelde die gekenmerkt wordt door ethische keuzes. Ook kunnen er vragen gesteld worden. Na de pauze is er een diaserie met uitleg over het leven van Bonhoeffer.

Drs. J.C. Buurmeester is emeritus predikant in de PKN en secretaris van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig.

Op de Expositie worden een aantal schilderwerken tentoongesteld, gemaakt door de kunstenares Jeltje Hoogenkamp. Schilderijen bij gedichten en gebeden van Bonhoeffer uit zijn gevangenisperiode. De gedichten en gebeden kunt u vinden in het Werkschrift Bonhoeffer75, dat tijdens de expositie te koop is voor € 2 per stuk.

De openingstijden van de expositie zijn: zondag 8, vrijdag 13, donderdag 19 en vrijdag 27 december 2019 van 14.00 tot 16.30 uur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.