Jubileum Ria Beenakkers

Zondag 24 november j.l. vond er in de basiliek een feestelijke viering plaats. Het was de feestdag van Sint Catharina, maar tevens vierde het gemengd koor van de Sint Jan haar jaarlijks Ceciliafeest. Het gemengd koor had dit jaar ook een bijzonder jubileum te vieren. Ria Beenakkers was vijftig jaar lid van het koor!
Naast haar trouw koorlidmaatschap, heeft Ria zich in die jaren ook op andere wijze verdienstelijk gemaakt voor onze parochie. Een kleine opsomming: Ria is al vijfentwintig jaar voorzitter van het koor. Zij vertegenwoordigt het koor in diverse parochiële commissies. Daarnaast fungeert Ria regelmatig als cantor. Bij afwezigheid van een dirigent, neemt Ria ook vaardig die taak op zich. En… Ria zingt natuurlijk ook vaak prachtig solo!
Terecht dat Ria aan het einde van de viering door Han Akkermans flink in het zonnetje werd gezet en daarbij met een mooi boeket bloemen werd verrast!
Na de viering was er een gezellige koffiebijeenkomst in de basiliek, waarbij het koor ter gelegenheid van het Ceciliafeest, voor een feestelijke traktatie had gezorgd.

Hella Eveleens Maarse 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.