H. Catharinaparochie steunt Nakivale Soccer Academy in Uganda

In ons parochieblad van lente 2019 heb ik geschreven over de Nakivale Soccer Academy, een voetbalclub in een groot vluchtelingenkamp in Uganda. Eén van onze parochianen, Trésor Ley, die zelf vijf jaar in dit vluchtelingenkamp verbleef, is medeoprichter van deze club.

Voor de kinderen van Nakivale is voetballen een sport waarin ontspanning en saamhorigheid worden beleefd, waar ze hun verdriet en hun zorgen kunnen vergeten. Die kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt, velen van hen zijn wees. In dit artikel deed ik een oproep om deze voetbalclub financieel te steunen, zodat ze goede spullen hebben om te kunnen sporten (ballen, voetbalschoenen, shirts, etc.).  

 Sindsdien hebben meerdere parochianen positief gereageerd en is er een mooi bedrag bijeengebracht. Zo bestemde een bruidspaar een collecte voor Nakivale. Een parochiaan vroeg in plaats van cadeaus om een bijdrage voor Nakivale bij zijn 60e verjaardag. Bij het oogstdankfeest in Dorst werd er een collecte gehouden voor Nakivale. Daarnaast mocht ik een aantal individuele giften ontvangen voor dit doel.  

Zo hebben we half november een bedrag van € 920 naar Uganda kunnen overmaken. Daarna kregen we via foto’s en een Youtube-filmpje te zien welke spullen er met het geld zijn aangeschaft. Op een spandoek, getooid met het wapen van Oosterhout en het logo van de H. Catharinaparochie, wordt niet alleen de onze parochie maar heel de provincie(!) Oosterhout en de hele bevolking van Nederland bedankt. Trésor Ley drukt zijn dank als volgt uit: “Dank u wel; moge God u zegenen omdat u deze arme weeskinderen hebt geholpen. Dank aan de hele gemeenschap van onze parochie en aan de bevolking van Oosterhout!”.  

De actie voor Nakivale blijft voorlopig doorgaan, want ze kunnen het geld goed gebruiken. Men wil nu metalen doelen en doelnetten aanschaffen en werken aan een betere markering van de velden. Dankzij het rechtstreeks mailcontact met Nakivale kunnen we volgen wat er met het geld gebeurt. Het is hartverwarmend om te zien wat we met relatief kleine bedragen kunnen betekenen voor die jonge voetballers in Uganda. Ik ben er zelf nog enthousiaster door geworden. Dat enthousiasme wil ik graag met u delen. Wilt u ook bijdragen aan dit project, neemt u dan contact met me op.   

Han Akkermans, pastoor 

“Het bestuur en de spelers van Nakivale Soccer Academy bedanken onze parochie voor de bijdrage. Ze hebben daarvan allerlei materialen kunnen kopen. Het is Frans gesproken.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.