Redactieraad

Enige tijd geleden is onze Redactieraad opgericht. Wij berichtten u hierover in de zomer. Wij introduceren graag de leden van de raad bij u:

Pastoor H. Akkermans (lid vanuit het pastoresteam)
Natascha Bakx (lid)
Maarten Beljaars (webmaster)
Corry van den Bosch (voorzitter)
Jos Trommelen (lid vanuit het parochiebestuur)

Communicatie kent vele uitingen, zoals de website, het parochieblad, kanselberichten en persberichten. We ontwikkelden een nieuwe huisstijl, die stap voor stap wordt toegepast door iedereen die bij onze parochie betrokken is. U kunt hierbij denken aan pastores, bestuursleden, leden van de parochiekerncommissies enz. Ons doel is een herkenbare, professionele en prettig leesbare stijl te gebruiken.

We actualiseerden de website. De vieringen blijven in de linkse kolom te vinden. Middenin publiceren we voortaan alle nieuwsberichten. Dus ook de activiteiten en het nieuws van onze parochiekernen. Zo kunnen voortaan alle parochianen kennisnemen van wat er te doen is. In de rechtse kolom vindt u een agenda. De bedoeling is daar alle activiteiten van onze parochie, maar ook in Oosterhout of het bisdom, die relevant zijn, te vermelden.

U kunt ons helpen door uw nieuws of activiteiten bij ons aan te melden, zodat wij deze, waar mogelijk, kunnen opnemen bij de nieuwsberichten of in de agenda. U bereikt ons via communicatie@catharina-parochie.nl.

Het parochieblad heeft een eigen redactie die nauw met ons samenwerkt. Klik hier voor meer informatie over het parochieblad.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.