Presentatie diaken Peter Hoefnagels

Tijdens een sfeervolle viering op 8 september werd Peter Hoefnagels gepresenteerd als nieuwe diaken van onze parochie. De mis werd opgeluisterd door het parochieel gelegenheidskoor onder leiding van Willy Peeters. De voorgangers waren het pastorale team en diaken Egbert Bornhijm namens de bisschop. Het thema van de viering “Onderweg zijn … en thuiskomen” werd uitgediept.

Secretaris Joke Alberts las de benoemingsbrief voor. Er werden hartelijk welkomstwoorden gesproken voor diaken Peter Hoefnagels en zijn vrouw Ine.

Na de viering was er een goed verzorgd en gezellig samenzijn in de pastorie. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om Peter persoonlijk welkom te heten in onze parochie.

Wij wensen Peter Hoefnagels een mooie tijd in de H. Catharinaparochie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.