Actie voor Centre Simama in Congo, lees mee

In de tijd dat Henny Hoedemaker verleden jaar als fysiotherapeut werkzaam was in Centre Simama in Kisangani, startte Kees de Kok in onze parochie een actie voor dit centrum. Onder de vlag van de Bisschoppelijke Vasten Actie (BVA) kunnen we nu drie jaar lang actie voeren voor het centrum, waar kansarme lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen en volwassenen professioneel en liefdevol opgevangen worden.

In het eerste jaar hebben we,  dankzij de inzet van vele dorpsgenoten uit Dorst en medeparochianen van onze parochie, al een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan Centre Simama.

Henny houdt op internet een blog bij met verhalen over zijn activiteiten in Congo. U kunt hiervan op de hoogte blijven via https://ongebaandepaden.blogspot.com/

Op deze site kunt u terugbladeren naar de eerste verhalen, die dateren van begin oktober 2018.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.