Afscheidsviering diaken Stefan Lange

Zaterdag 31 augustus was er een sfeervolle viering in de H. Johannes de Doperkerk in Oosteind. Het complete pastorale team ging voor, het koor onder leiding van Mien Ernst en begeleid op orgel door Jan-Marie Wouters luisterde de viering muzikaal op. Pastoor Akkermans eindigde zijn persoonlijk woordje aan Stefan met “blijf dienaar van de blijde boodschap, ga met God en Hij zal met je zijn”.

Voor de zegen richtte pastor Annemiek Buijs het woord tot Stefan en bedankte hem namens het bestuur en het pastorale team voor de samenwerking. Op Stefans werkkamer brandde altijd een kaars; zijn afscheidscadeau is daarom een kaars met het logo van de H. Catharinaparochie en een door een parochiaan gemaakte kandelaar.

Na de viering was er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van Stefan tijdens een gezellig samenzijn in de pastorie en de pastorietuin.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.