Redactieraad en communicatieplan

Recent is de Redactieraad van onze parochie opgericht. Deze raad wordt verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit de H. Catharinaparochie. We hebben verschillende vormen van communicatie, zoals brieven, kanselberichten, parochieblad en website. We willen graag dat deze nog beter op elkaar afgestemd zijn. Daarvoor schreven we een communicatieplan. Hierin staat wat onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. Om meer eenheid in onze communicatie te krijgen werken we momenteel aan onze huisstijl. Zodra deze klaar is, delen we die met alle belanghebbenden binnen onze parochie, zoals pastores, PKC-leden en de redactie van het parochieblad. We verwachten u de komende maanden te kunnen informeren over de voortgang en de resultaten. We stellen dan ook de leden van de Redactieraad nader aan u voor.

Redactieraad

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.