Wijzigingen in pastoraal team

Beste mensen

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

 

Bisschop Liesen heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor de juiste verdeling van de pastorale beroepskrachten in het bisdom. Vanuit die zorg heeft hij op diaken Stefan Lange een beroep gedaan om een benoeming in een andere parochie in ons bisdom te aanvaarden. Stefan Lange is twee jaar geleden in onze parochie benoemd, en bij de start van zijn werkzaamheden is hij in onze parochie tot diaken gewijd.

Eind vorig jaar heeft Stefan het werk gedeeltelijk moeten neerleggen. U hebt in ons recente parochieblad kunnen lezen hoe Stefan zelf schreef over de periode van bijna burn-out en herstel die hij heeft doorgemaakt. Nu zijn herstel zo ver gevorderd is dat hij het werk weer volledig kan hernemen heeft de bisschop hem gevraagd om zich te oriënteren op een nieuwe parochie. Stefan heeft dat gedaan, en hij heeft de bisschop laten weten dat hij een nieuwe benoeming zal aanvaarden. In antwoord daarop heeft bisschop Liesen besloten om Stefan Lange met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot diaken in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze.

We zullen op zaterdag 31 augustus afscheid nemen van Stefan Lange, tijdens en na de eucharistieviering om 19.00 uur in Johannes de Doperkerk in Oosteind.

 

Bisschop Liesen heeft met ons gesproken over de vacature die is ontstaan met het vertrek van diaken Lange. De bisschop heeft een beroep gedaan op diaken Peter Hoefnagels om een benoeming te accepteren in onze parochie. Peter Hoefnagels is sinds 1986 werkzaam in ons bisdom. Hij heeft meerdere pastorale functies vervuld, zowel in het parochiepastoraat als in andere diocesane functies. In 1991 werd Peter tot diaken gewijd. Sinds 2014 is hij als teamlid en teamleider werkzaam in de H. Bernardusparochie van Oudenbosch en sinds 2017 ook in de Immanuelparochie van Zevenbergen.

Diaken Peter Hoefnagels heeft kennisgemaakt met de leden van het pastoraal team en van het parochiebestuur. Die kennismaking is positief verlopen. Bisschop Liesen zal Peter Hoefnagels met ingang van 1 september 2019 benoemen tot diaken in onze parochie. Peter Hoefnagels woont met zijn echtgenote in Breda-Noord. Hij zal daar blijven wonen.

 

Peter Hoefnagels wordt in onze parochie gepresenteerd tijdens de eucharistieviering op zondag 8 september 2019 om 10.00 uur in de Basiliek in Oosterhout. Na de viering kunt u kennismaken met onze nieuwe diaken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.