Afscheid van Hans Wortel

Sinds vele jaren is de heer Hans Wortel een gewaardeerde voorganger in de vieringen in onze parochie. Zowel in weekend- als weekvieringen als ook bij uitvaarten hebben we vaak een beroep op hem mogen doen.  Hans heeft onlangs het besluit genomen zich tot priester te laten wijden in een ander kerkgenootschap. Dat betekent dat we afscheid van hem moeten nemen als voorganger in onze parochie. Hij zal dan ook niet meer voorgaan in de vieringen waarvoor hij ingeroosterd was. We nemen afscheid onder uitdrukkelijke dankzegging voor zijn inzet en toewijding ten bate van veel parochianen. We wensen hem alle goeds toe in de toekomst.

Namens het Pastoraal Team

Han Akkermans, pastoor

31 mei 2019

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.