Henny Hoedemaker vertelt zijn verhaal over Kisangani

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema’s / onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.

Henny Hoedemaker vertelt op enthousiaste wijze over zijn project in Congo foto: Foto JeeBee Jos Bleijlevens

Henny, fysiotherapeut en theoloog, vertelde op 9 april in de Verrijzeniskerk zijn ervaringsverhaal over het revalidatiecentrum in Kisangani te Congo. De vijftig luisteraars luisteren aandachtig naar zijn ervaringen in de hoofdstad Kinshasa en Kisangani. Ook geeft hij algemene informatie over het grootste Afrikaanse land Congo. Er wordt Frans gesproken maar ook heel veel lokale talen, waaronder Lingala en Swahila. Kinshasa is een miljoenenstad waar het veel hectischer is dan in Kisangani. “Neem geen taxi in de hoofdstad” wordt hem geadviseerd en als tip krijg je mee dat je “altijd onder begeleiding door de hoofdstad moet struinen”. Het land heeft veel delfstoffen, die op dit moment vooral geëxporteerd worden naar China. China investeert op dit moment veel in de infrastructuur van Afrika. Veel aanleg van wegen en bruggen. Maar het prille begin van politieke inmenging is al aantoonbaar. Congo heeft een prachtige flora en fauna. Henny geeft de kern weer: “In Europa regelt de mens alles in de natuur in Congo bepaalt de natuur het zelf!” De temperatuur ligt er altijd tussen de 30 en 40 graden en zo nu en dan kan het enkele dagen achter elkaar flink regenen.

De mensen ontplooien in Kisangali kleine activiteiten. Een goed opgeleide fysiotherapeut verdient er twee dollar per dag. Het geld wordt voor een groot deel uitgegeven aan het mobieltje. Iedereen loopt ermee rond! Van de Congolezen is 80% christen. Een kerkelijke dienst bijwonen is een feest.

Circa vijftig geïnteresseerde luisteraars bij Het Verhaal Centraal foto: Foto JeeBee Jos Bleijlevens

Het is nu vastentijd en in Oosterhout en de kerkdorpen wordt het opgehaalde geld in het kader van de vastenactie besteed aan het revalidatiecentrum in Kisangani. Het centrum helpt de geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte Congolees. In Congo wordt de gehandicapte nog steeds niet als mens behandeld. Deze groep komt er bekaaid vanaf. Ze worden verdacht van een besmettelijke ziekte of zouden bezeten zijn van boze geesten. Als zij niet opgevangen worden rest hun een uitzichtloos bestaan. Henny, gepensioneerd fysiotherapeut, heeft er drie maanden gewerkt en wil het centrum verder gaan ondersteunen. Vandaar de opgezette vastenactie.

Henny heeft nauw samengewerkt met Kees de Kok. Nu is de Actie voor Simama concreet van de grond gekomen en Henny en Kees hebben de schoolkinderen en de kerkdorpen gestimuleerd actief hun steentje bij te dragen voor het centrum in Kisangani. Het geld dat door de Vastenactie wordt opgehaald wordt besteed aan spelmateriaal, röntgenapparatuur, ortheses en protheses, opleidingen voor de hulpverlening, programma’s opzetten om de zelfvoorziening te verwezenlijken en de aanschaf van zonnepanelen.

Wij gaan ervoor! Inmiddels is de opbrengst van de Vastenactie voor het project van Hennie bekend: € 7.500. en dat is een fantastisch bedrag waar heel veel extra hulp kan worden geboden.

Henny vat de kern van de verandering in Congo nog eens samen:

Gehandicapten zien als MENS.

Armoedebestrijding en mentaliteitsverandering

 

Wij danken Henny voor zijn ervaringsverhaal !

Volgende week dinsdag 14 wei wordt weer een verhaal verteld. Het verhaal heeft als titel: Wie is God voor ons/voor mij?

Kees Maas laat, samen met zuster Elia, op bijzonder inspirerende wijze beelden zien en teksten horen.

Onze tijd lijkt een tijd te zijn van Godverlatenheid. God is weggesaneerd uit onze maatschappij. Door de scheiding van kerk en staat, door de secularisatie lijkt het alsof Hij voorgoed verdwenen is. Noem het maar: ‘God is dood of God is verdwenen’ vergeleken met onze jeugd, toen Hij alomtegenwoordig was. Maar ook in ons eigen leven kan hij afwezig zijn. Ik hoor mensen zeggen: ‘ik kan niet meer bidden’, ‘het zegt me niks meer’. ‘God is helemaal niet meer ervaarbaar’. Wellicht mogen we opnieuw naar God kijken. Misschien zijn we het beeld van God, dat we vroeger hadden, ontgroeid? In dit verhaal en bijbehorende beelden richten Kees en Elia met ons de antenne op Hem. Opnieuw naar Hem op zoek.

De mensheid is steeds op zoek geweest naar God. Blijkbaar bestaat er zoiets als een oerverlangen. Mensen blijven onrustig zoeken naar die God. Zoals Augustinus zei: ‘Ons hart is onrustig tot het rust in U’. Bepaalde mensen hebben daar iets van mogen ervaren. Hen is iets geopenbaard van dat mysterie. Ons wellicht ook.

 

Welkom vanaf 19:15 uur met koffie/thee

Om 19:30 uur start Henny met zijn verhaal. Rond 20:30 uur ronden we de bijeenkomst af. Kees en Elia vertellen hun verhaal in de Verrijzeniskerk Vondellaan 43 4904 BA te Oosterhout.

Jong en oud zijn van harte welkom op dinsdagavond 14 mei. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u ophalen en thuisbrengen. Bel of mail daarvoor met de Verrijzeniskerk. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk (T 0162-453502 / info@verrijzeniskerkoosterhout.nl).

Voor nadere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl of 06-22418816.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.