Vormelingen 2018 nemen deel aan Chrismaviering

Woensdag 17 april 2019 was de chrismaviering in Teteringen. Hierbij waren een aantal van de vormelingen uit 2018 aanwezig. De viering werd als een beleving en een soort afsluiting ervaren.

Een chrismaviering is niet iets wat je regelmatig kunt meemaken en voor de vormelingen en hun ouders maakte de locatie het aantrekkelijk om voor de eerste keer aanwezig te zijn bij deze bijzondere viering.

De chrismaviering vormde een soort afsluiting van hun vormseltraject, omdat ze nu ook zagen waar de chrismaolie vandaan komt en hoe het wordt gewijd. Maar de viering werd niet passief ondergaan.

In aanloop van de viering hebben de vormelingen en een aantal aanstaande vormelingen boodschappen gedaan. Deze boodschappen werden, namens de Catharina-parochie, aangeboden aan de Augustinusparochie voor de voedselbank in Breda. Ook werd een bedrag namens de PCI aangeboden voor de inrichting van de kinderafdeling van het Amphiaziekenhuis.

Tijdens de viering werd nog een actieve rol vervult door het aandragen van de offergaven. Zowel de vormelingen, de ouders en het pastoraal team kijken terug op een vreugdevolle en bijzondere voorbereiding en viering.

Diaken Stefan Lange

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.