Verhaal Centraal: verslag van Annemiek Buijs en aankondiging voor verhaal op 9 april

Annemiek Buijs stelt zich voor

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema’s / onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.

Een uitnodigende en inspirerende avond. Annemiek Buijs is pastoraal werker in onze Catharinaparochie. Door de parochie is een project ontwikkeld voor jonge gezinnen. Het heeft een diaconaal en catechetisch karakter.

Annemiek stelt zich voor. Ze is geboren in Baarle-Nassau en opgevoed in een katholiek gezin. Vader is Nederlands en haar moeder Vlaams. Ze heeft een oudere broer. Heeft gestudeerd in Nijmegen, culturele maatschappelijke vorming en daarna theologie. Ze wilde een moderne missionaris worden, mensen met elkaar verbinden. Heeft stage gelopen in de Haagse Schilderswijk, in de parochie en in de wijk zelf. Daar voelde zij dat ze parochiewerk wilde doen. Ze trouwt met Marius en ze kregen drie kinderen: Anna, Bram en Stijn, in de leeftijd van 9, 8 en 6. Annemiek vindt Franciscus een fantastische heilige. Hij staat naast iemand, houdt niet van veel bezit, gaat zijn eigen weg……..is eigenwijs. Annemiek ook! Uitgaande van het project gaat zij zich richten op vier punten:

  • Catechese: doop, eerste communie en vormsel
  • Volwassen catechese
  • Contact met de scholen
  • Pioniersopdracht, hier ligt een diaconale taak; er willen zijn voor een ander, nieuwe wegen zoeken

Enthousiast werd zij van de prille contacten met de scholen en ze geeft haar persoonlijke gevoel prijs over Kindcentrum De Ontdekking in Oosterheide. Ze werd daar gastvrij ontvangen en het begin van een wederzijdse relatie kreeg daar vorm. Daar wordt een mens blij van! Ook het prille begin van samenwerking van de scholen met de priorin van het Catharinaklooster is veelbelovend. Het klooster kan de scholen rust, stilte en meditatie bieden. Inspirerend! Ook vertelt zij nog over de Alfa – cursus van tien bijeenkomsten waar mensen elkaar ontmoeten. Eten met elkaar, elkaar leren kennen, informatie verstrekken/ kennis delen en praten met elkaar wat je ervan vindt. De wederzijdse relatie kan ontstaan !

Annemiek, bedankt voor de fijne, inspirerende avond!

 

Volgende week dinsdag 9 april wordt weer een verhaal verteld. Het verhaal heeft als titel:  Werken in Congo, een jongensdroom.

Een jongensdroom van Henny Hoedemaker, die bij de Priesters van het H. Hart in Bergen op Zoom gewekt werd en in 2018 werkelijkheid werd. Priester is Henny niet geworden, maar fysiotherapeut. Op latere leeftijd is hij theologie gaan studeren en kwam hij in contact met pater Martien Konings, ook priester van het H. Hart. Hij had in de jaren tachtig van de vorige eeuw een revalidatiecentrum in Kinsangani opgericht. Via gesprekken met hem kwam Henny in zijn Centre Simama (Swahili voor Sta Op).

Welkom vanaf 19:15 uur met koffie/thee

Om 19:30 uur start Henny met zijn verhaal. Rond 20:30 uur ronden we de bijeenkomst af. Henny vertelt zijn verhaal in de Verrijzeniskerk Vondellaan 43 4904 BA te Oosterhout.

Jong en oud zijn van harte welkom op dinsdagavond 9 april. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u ophalen en thuisbrengen. Bel of mail daarvoor met de Verrijzeniskerk. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk (T 0162-453502 / info@verrijzeniskerkoosterhout.nl).

Voor nadere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl of 06-22418816.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.