Thema-avond, 8 april, 20.00u in De Beuk Rulstraat Huldrych Zwingli: de tweede reformator in Europa – anders dan Luther

Huldrych Zwingli, de tweede reformator in Europa

 – anders dan Luther

De eerstvolgende Thema-avond van de Raad van Kerken is nog een staartje van het Lutherjaar 2017. Op maandag 8 april 2019 is Harm Veldman onze gast. Hij is een kenner van het werk van Zwingli. De avond wordt gehouden in het kerkelijk centrum de Beuk, naast de Vredeskerk en begint om 20.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 Euro.

Zwingli was een tijdgenoot van Luther, maar zijn reformatorische optreden wordt gekenmerkt door heel eigen accenten. Dat heeft ook veel te maken met zijn Zwitserse roots. Zwingli’s verzet tegen ‘Rome’ liep deels parallel met dat van Luther, maar de latere uitwerking leidde tot een eigen theologie. Sterk bijbels gericht keerde hij zich met kracht tegen de Anabaptisten, die hij niet duldde in kerk en samenleving. Een brief uit Holland maakte duidelijk dat Zwingli in de leer van het Avondmaal andere lijnen trok dan Luther. Dit verhinderde de eenheid die het Protestantisme zo nodig had. Zwingli’s gewelddadige dood behoort men te zien in het kader van een reformatorisch patriottisme dat hem geheel in beslag nam. Huldrych Zwingli leefde van 1484-1531.

Harm Veldman is oud-docent geschiedenis en nu kerkhistoricus en publicist. Zijn jongste werk was: ‘Wie is wie in de Reformatie’. Uitgave Brevier, Kampen. Daarin vindt u 60 biografische schetsen over mannen in de tijd van de Reformatie en ook 20 schetsen over vrouwen uit die tijd. In de loop van 2019 hoopt hij een nieuwe populaire biografie van Zwingli uit te geven. 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.