Het nieuwe parochieblad is uit…

Voor u ligt de eerste uitgave van 2019. We hebben weer voldoende kopij mogen ontvangen om er een mooi blad van te maken. We hopen dat u het met plezier leest en danken onze schrijvers voor hun bijdrage. Zoals u in de colofon kunt lezen heeft de redactie een wisseling in de bezetting ondergaan. Corry van den Bosch heeft na 5 jaar afscheid genomen van het redactieteam. Zij heeft zich vanaf het begin met veel verve ingezet voor het blad. Hiervoor willen wij haar hartelijk bedanken. Daarnaast zijn we blij met onze nieuwe redactieteamleden, Syd Meuldijk en José Flipsen, en wensen hen veel plezier in het redactiewerk. Wanneer u dit blad leest hebben we Carnaval al weer even achter de rug en zitten we midden in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Namens de redactie wens ik u een goede voorbereiding en een Zalig Pasen.

Lees hier parochieblad

Riejette Lefel  

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.