Thema-avond “Nu ik ouder word en de horizon dichterbij komt” in De Beuk, 20.00u

“Nu ik ouder word en de horizon dichterbij komt”

Dat is het thema van de eerstvolgende Thema-avond van de plaatselijke Raad van Kerken op maandag 18 februari 2019. Twee inleiders verzorgen deze avond die om 20.00 uur begint in het kerkelijk centrum de Beuk, naast de Vredeskerk. Bijdrage 5 Euro.

Deze keer hebben Elly Prinse en Nellie van der Made niet gekozen voor een lezing, zoals gewoonlijk. Zij nodigen ieder die aanwezig is uit om interactief en creatief aan deze bijeenkomst deel te nemen en zich te laten verrassen door de vorm en de inhoud van het programma. Het thema van de avond moedigt hiertoe aan. We staan deze avond stil bij de tijd die vóór ons ligt, de tijd die ons gegeven is, weet hebbende van de dichterbij komende horizon. We gebruiken materialen die uitnodigen om te komen tot verwondering, openheid, creativiteit en bezinning. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom en laat u verrassen! U bent van harte welkom.

Elly Prinse heeft als geestelijk verzorger gewerkt. Zij bezocht ouderen thuis. Momenteel is zij nog werkzaam voor Steunpunt Zinvol. Daar ondersteunt zij de vrijwilligers die mensen in de palliatieve levensfase bezoeken.

 Nellie van der Made was in haar werk pastoraal werker/geestelijk verzorger in het ouderenpastoraat, in het bijzonder in enkele verzorgingshuizen. Daarnaast begeleidt zij nog altijd een aantal gespreksbijeenkomsten, waar vooral ouderen aan deelnemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.