Het programma van ‘Het Verhaal Centraal’ voor het voorjaar van 2019

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen verteld door en voor mensen uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema’s / onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. Één keer per maand op dinsdagavond is er een programma van ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit:

Ca.    19:15 u     Welkom met koffie/thee en koek

         19:30 u     Verhaal centraal (LET OP; op dinsdag 18 juni beginnen we om 19:00 uur in de OLV Abdij)

Ca.    20:00 u     Start gesprek

Ca.    20:15 u     Koffie/thee en omstreeks 20:30 u afronding en naar huis

Ook dit voorjaar is er weer een aantal fraaie, bijzondere en inspirerende verhalen.

 

12 februari    Nepal door de ogen van een reiziger en een reisbegeleider

             Henk van Ruth | Henk is actief als begeleider van outdoor-activiteiten en organiseert reizen. Hij vertelt vol enthousiasme over de recente geschiedenis van Nepal en de Nationale Religie. Daarna doet hij verslag van zijn eerste trekking in Nepal en vertelt hij over zijn laatste bezoek aan dat prachtige land. Ook geeft hij een inkijkje in de sight seeing tour die hij organiseert in november 2019.

12 maart    Jonge gezinnen binnen de samenleving en binnen onze Catharinaparochie

             Annemiek Buijs | Is binnen de Catharinaparochie aan het werk met het project voor jonge gezinnen. Het project heeft een diaconaal en een catechetisch karakter. Het is bedoeld om jonge gezinnen meer te betrekken bij het parochieleven en bij de samenleving. Wat zijn haar indrukken van de eerste vijf maanden in Oosterhout? Wat zijn haar plannen en hoop voor de toekomst?

 9 april     Werken in Congo, een jongensdroom

Henny Hoedemaker | Werken in Congo, een jongensdroom, die bij de Priesters van het H. Hart in Bergen op Zoom gewekt werd en in 2018 werkelijkheid. Priester is Henny niet geworden, maar fysiotherapeut. Op latere leeftijd is hij theologie gaan studeren en kwam hij in contact met pater Martien Konings, ook priester van het H. Hart. Hij had in de jaren tachtig van de vorige eeuw een revalidatiecentrum in Kinsangani opgericht. Via gesprekken met hem kwam Henny in zijn Centre Simama (Swahili voor Sta Op).

14 mei    Wie is God voor mij / voor ons?

             Kees Maas en Zuster Elia | Vroeger missionaris in Indonesië en heeft nu een bestuursfunctie in Teteringen. Hij komt regelmatig en graag in de Verrijzeniskerk om er voor te gaan. Kees Maas laat, samen met zuster Elia, op bijzonder inspirerende wijze beelden zien en teksten horen.

             Onze tijd lijkt een tijd te zijn van Godverlatenheid. God is weggesaneerd uit onze maatschappij. Door de scheiding van kerk en staat, door de secularisatie lijkt het alsof Hij voorgoed verdwenen is. Noem het maar: ‘God is dood of God is verdwenen’ vergeleken met onze jeugd, toen Hij alomtegenwoordig was. Maar ook in ons eigen leven kan hij afwezig zijn. Ik hoor mensen zeggen: ‘ik kan niet meer bidden’, ‘het zegt me niks meer’. ‘God is helemaal niet meer ervaarbaar’.  Wellicht mogen we opnieuw naar God kijken. Misschien zijn we het beeld van God, dat we vroeger hadden, ontgroeid? In dit verhaal en bijbehorende beelden richten Kees en Elia met ons de antenne op Hem. Opnieuw naar Hem op zoek.

             De mensheid is steeds op zoek geweest naar God. Blijkbaar bestaat er zoiets als een oerverlangen. Mensen blijven onrustig zoeken naar die God. Zoals Augustinus zei: ‘Ons hart is onrustig tot het rust in U’. Bepaalde mensen hebben daar iets van mogen ervaren. Hen is iets geopenbaard van dat mysterie. Ons wellicht ook.

18 juni    De ikoon “het Mandylion”

             Zuster Irene Kooijmans | Zij leeft in de zustergemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Zij schildert vanaf 1993 ikonen en heeft zich verdiept in de wereld van de ikonen. In deze tweede bijdrage van zuster Irene gaan we op zoek naar de oorsprong van het gelaat van Christus. Hoe komt het dat we Christus op ikonen en schilderijen snel herkennen. Hoe is zijn beeld ontstaan. De ikoon “het Mandylion” is het basisbeeld waarmee we deze ontdekkingstocht gaan ondernemen.”

Let op zuster Irene vertelt haar verhaal in de ontvangstruimte (het hoofdgebouw dat men direct ziet wanneer men de poort binnenrijdt) van de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de Zusters Benedictinessen: Zandheuvel 90  4901 HX Oosterhout en dus NIET in de Verrijzeniskerk.

Dit verhaal begint om 19:00 u (vanaf 18:45 u welkom voor koffie/thee). Na afloop kan iedereen die dat wil om 20:15 deelnemen aan de dagsluiting in de kapel. De dagafsluiting is rond 20:30 uur afgelopen.

Jong en oud zijn van harte welkom op deze avonden. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u ophalen en/of thuisbrengen. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk. Telefoonnummer en e-mailadres van de Verrijzeniskerk zijn hieronder opgenomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.