VANAF 12 maart 2019 ook een AVONDVIERING IN ‘DE VINDER’

Vanaf juli 2018 houdt de Catharinaparochie op woensdagochtenden vieringen in de kleine kerkzaal van Antoniushuis De Vinder. Na een half jaar ervaring was het een goed moment om met de gemeenschap na te gaan hoe dit bevallen is. Er is een wens binnen de Antoniuskern om ook ’s avonds een viering te houden. In overleg tussen het pastorale team en vertegenwoordigers van de Antoniuskern bleek er een voorkeur voor een viering op dinsdagavond om 18.30 uur. Op deze avond zijn er binnen de Catharinaparochie geen andere vieringen. De Catharinaparochie draagt de voorgangers voor de dinsdagavondviering aan.

Omdat de nieuwe viering van dinsdagavond kort op die van de woensdagochtend volgt, is die laatste verschoven naar donderdagochtend om 9.30 uur. Dit is in overleg met bezoekers van die viering gebeurd. De Antoniuskern zorgt zelf voor de voorgangers van deze viering.

Na beide vieringen is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar verder te ontmoeten.
De Antoniuskern stelt een werkgroep samen, die samen met pastoor Han Akkermans, de diensten zal vormgeven. Daarbij krijgt ook de herinrichting van de kerkzaal aandacht.
Er is dus werk aan de winkel.  Omdat we alles goed willen voorbereiden starten we pas op 12 maart 2019, de eerste dinsdag van de veertigdagentijd, met de nieuwe vieringen. Dan gaan we weer naar de lente toe, een mooie gelegenheid om samen op een positieve manier op weg te gaan. We blijven u op de hoogte houden.

 

Antoniushuis De Vinder

Vanaf 12 maart 2019:

  • viering dinsdagavond 18.30 uur
  • viering donderdagochtend 9.30 uur

Tot die datum woensdagochtend 9.00 uur

Van harte welkom!

 

 

 

 

Antoniuskern (Natascha Bakx en Thea van der Zanden)

Pastoraal team Catharinaparochie (pastoor Han Akkermans en pastoraal werker Annemiek Buijs)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.