Thema-avond, Raad van Kerken Oosterhout, maandag 26 november om 20.00u in De Beuk

De kerk en Israël, een complexe relatie

De volgende Thema-avond van de Raad van Kerken in dit nieuwe seizoen is op maandag 26 november 2018. Onze gast is ds. Derk Blom, lid van de Raad voor Kerk en Israël binnen de Protestantse kerk in Nederland (PKN). Hij zal ingaan op de positie van de PKN in relatie tot Israël, een boeiend en actueel thema in het licht van de lopende discussie die is geopend met een uitdagend schrijven van enkele predikanten, o.m. van ds. Offringa. In de Vredesweek van september jl. ging het gesprek over de plaats van het Palestijnse volk. Deze avond sluit daar bij aan.
We komen bij elkaar om 20.00 uur in de Beuk, naast de Vredeskerk. Bijdrage 5 Euro. U bent van harte welkom.

Enige jaren na de Tweede Wereldoorlog, in 1949, voerde de Nederlandse Hervormde kerk de Israëlzondag in. Dit vanuit het besef dat de Holocaust, de vernietiging van zes miljoen Joden, een relatie had met onze christelijke theologie.

In de kerkorde van de Protestantse kerk is eind jaren zeventig een artikel opgenomen waarin gesproken wordt over de ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël. Dit artikel zorgt tot op heden voor discussie. De opname van deze tekst in de kerkorde stond niet los van de documentaire ‘Holocaust’, die in de jaren zeventig op de Nederlandse televisie te zien was.

Na de Tweede Wereldoorlog was een grote sympathie ontstaan voor het Joodse volk, de oprichting van de staat Israël werd als een godswonder gezien. Na de Zesdaagse oorlog keerde het tij. Langzaam drong het door dat de Palestijnen het slachtoffer waren geworden van de oprichting van de Staat Israël. Sinds 1948 leven vele Palestijnen in ballingschap, of onder bezetting van Israël. Wat betekent dit voor de relatie van de kerk met Israël en wat voor de relatie met de Palestijnen (moslims en christenen)? Wat zijn de perspectieven voor vrede?

Ds. Derk F. Blom, gemeentepredikant in Zeeuws-Vlaanderen. Hij was van 2011 tot juli 2018 voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk & Israël. Hij woonde van 1987 tot 1991 met zijn gezin in de christelijke nederzetting Nes Ammim.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.