Caritascollecte in de Oosterhoutse katholieke kerken van de Catharinaparochie

In de katholieke kerken van Oosterhout en de kerkdorpen is er een gezamenlijk collecteschema voor caritatieve doelen. Maandelijks het eerste volle weekend van de maand,  is er in de kerken van de Catharinaparochie voor een vooraf vastgesteld doel,  een collecte. Als u de collecte mist en buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening NL24 RABO 01122.13.782 ten name van Caritas H. Catharina met vermelding van het doel.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.