PROGRAMMA NAJAAR 2018 HET VERHAAL CENTRAAL

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen verteld door en voor mensen uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema’s / onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. Één keer per maand op dinsdagavond is er een programma van ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit:

Ca.   19:15 u     Welkom met koffie/thee en koek

Om   19:30 u     Verhaal centraal

Ca.   20:00 u     Start gesprek

Ca.   20:15 u     Koffie/thee

Ca.   20:30 u     Afronding en naar huis

In het kader van de Vredesweek zijn medio september twee inspirerende verhalen verteld. Daarom worden in het najaar van najaar van 2018 nog twee inspirerende verhalen verteld.

 

Di. 6/11    De minsten der Mijnen (Mattheus 25)

Kees Maas | Vroeger missionaris in Indonesië en heeft nu een bestuursfunctie in Teteringen. Hij komt regelmatig en graag in de Verrijzeniskerk om er voor te gaan. Kees Maas laat, samen met zuster Elia, op eigen inspirerende wijze beelden zien en teksten horen

Mattheüs 25 is een van die teksten, die ons blijven intrigeren. ‘Wat je de minste der mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan’. Als we op het einde van ons leven ‘eindexamen’ doen zal het over deze tekst gaan.

Juist in onze tijd vragen we ons af: Wie is dan wel die minste, waar het evangelie het over heeft? Als we het heel concreet maken, bij wie komen we dan uit? Maar meer nog is er de vraag: Wat is mijn houding tegenover deze minsten? Wie ben ik daar? Met welke grondhouding treed ik hen tegemoet? Hoe zie ik om naar sociaal kwetsbaren?

Juist in onze dagen is er een Paus, die ons oproept tot een ‘kerk van de armen, een kerk met de armen’. Wat betekenen die woorden voor mij?

Tenslotte: Wie ben ik als ik tot die minsten ga behoren? Als ik afhankelijk ben van anderen? Kan ik dan hulp/zorg ontvangen en zo de minste zijn?

Met beelden, teksten en gedichten wordt geprobeerd een eerste antwoord te geven op deze vragen. Er is ruimte voor bezinning.

 

Di. 4/12    Een prachtig sinterklaasverhaal met achteraf misschien wel een bezoek van Sinterklaas

Peterine Kooijmans | is verhalenverteller

Zij zal een mooi Sinterklaas verhaal vertellen. Een verhaal dat geschikt is voor jong en oud. Daarom zijn deze avond ook kinderen van circa 5- circa 8 jaar heel hartelijk welkom.

En na afloop van het verhaal bestaat de kans dat de echte Sinterklaas ons een bezoek brengt.. wie zal het zeggen…  Kortom wees van harte welkom.

En uiteraard is er deze avond naast koffie en thee ook lekkere warme chocolademelk met pepernoten…

Jong en oud zijn van harte welkom op deze avonden. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u ophalen en/of thuisbrengen. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk. Telefoonnummer en e-mailadres van de Verrijzeniskerk zijn hieronder opgenomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.