Luther en Melanchton, een gelukkige samenwerking!

De tweede Thema-avond van de Raad van Kerken in het nieuwe seizoen is op maandag 29 oktober 2018. Onze gast is prof. Hugo Roos uit Dongen, emeritus hoogleraar logistiek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vorig jaar was hij ook onze boeiende spreker over Luther en de 95 stellingen. Thema van deze avond is “Luther en Melanchton, een gelukkige samenwerking”. We komen bij elkaar om 20.00 uur in de Beuk, naast de Vredeskerk. Bijdrage 5 euro. U bent van harte welkom.
Het Luther-jaar is wel voorbij, maar de aandacht voor Luther en zijn vernieuwingsbeweging is een blijvende. Dr. Hugo Roos zal vooral ingaan op de relatie tussen Luther en Melanchton en de historische betekenis daarvan. Precies 500 jaar geleden, in 1518, wordt ook Melanchton benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Wittenberg. Melanchton groeit uit tot een groot geleerde die zich met name zal bezighouden met de uitleg van het denken van zijn ‘leermeester’ Martin Luther, die hij mateloos bewondert. Ook in 1518 organiseert de Augustijner orde een leerstellingen dispuut over de Lutherse grondbeginselen, bekend geworden als het Heidelberger Dispuut. Het is belangwekkend om bij dit dispuut stil te staan. Bovendien is hij de grondlegger van het moderne onderwijs in Duitsland, dat sedertdien bekend staat als “gründlich” met veel aandacht voor klassieke talen. Het “Luther-denkmal” in Worms toont ons Melanchton schuin achter Luther. Is die plaats een uitdrukking van de betekenis van hem voor de ontwikkeling van de Lutherse leer?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.